2024, birželio 12, Trečiadienis

Ims 6 mln. Sporto rūmų rekonstrukcijai užbaigti

Kitą savaitę vykstančiame miesto Tarybos posėdyje Panevėžio miesto Tarybos nariams bus siūloma balsuoti už Savivaldybės administracijos parengtą nutarimo projektą skambiu pavadinimu “Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą ir įgaliojimo pasirašyti paskolos sutartį”. Jei miesto Taryba pritartų, iš konkurso būdu atrinkto banko 5 metų laikotarpiui būtų imami 6 mln. eurų Panevėžio daugiafunkcinio sporto ir sveikatingumo centro „Aukštaitija“ rekonstravimui užbaigti. Savivaldybės taryba dar 2020 m. balandžio 30 d. yra pritarusi daliniam šio projekto finansavimui.

Paskolos sutartis būtų pasirašyta su dalyviu, kurio pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu pagal pasiūlytą mažiausią paskolos kainą ir ji bus grąžinama iš savivaldybės biudžeto lėšų, kiekvienais metais kiekvieną ketvirtį, lygiomis dalimis.

Savivaldybės skolos limitas, į kurį įskaitomi visi Savivaldybės prisiimti, bet dar neįvykdyti įsipareigojimai grąžinti kreditoriams lėšas pasirašius paskolų sutartis, finansinės nuomos (lizingo) sutartis ir kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus, yra 60 procentų Skolinimosi rodiklio, t. y. 57874,1 tūkst. Eur.

Savivaldybės skolos limitas, į kurį įskaitomi visi Savivaldybės prisiimti, bet dar neįvykdyti įsipareigojimai grąžinti kreditoriams lėšas pasirašius paskolų sutartis, finansinės nuomos (lizingo) sutartis ir kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus, yra 60 procentų Skolinimosi rodiklio (96456,9 tūkst. Eur) , t. y. 57874,1 tūkst. Eur.

Savivaldybės skoliniai įsipareigojimai, skaičiuojami į skolos limitą, 2024 m. kovo 31 d. buvo 4417,5 tūkst. Eur, arba sudarė 4,6 proc. Skolinimosi rodiklio, iš jų:

– Savivaldybės pagal pasirašytą ilgalaikės paskolos sutartį su kredito įstaiga paimtos ir negrąžintos paskolos likutis — 1768,5 tūkst. Eur;

– paskolų įsipareigojimai pagal daugiabučių namų modernizavimo” programą15 — 813,6 tūkst. Eur;

– kiti įsipareigojimai (lizingas) —. 53,9 tūkst. Eur;

nepaimtas paskolos investicijų projektams finansuoti likutis16 — 1781,5 tūkst. Eur.

Savivaldybės planuojama imti 6000,0 tūkst. Eur ilgalaikė paskola investicijų projektui finansuoti Savivaldybės skolą padidintų iki 10417,5 tūkst. Eur, arba iki 10,8 proc. Skolinimosi rodiklio ir tai neviršytų Savivaldybei nustatyto skolos limito.

Rekonstruojant „Aukštaitijos“ kompleksą įrengiamas FINA reikalavimus atitinkantis 50 m ilgio 10 takų baseinas su SPA poilsio zona, pagalbinės ir persirengimo patalpos, liftas neįgaliesiems, restoranas, sporto salės, administracinės ir darbuotojų patalpos. Skaičiuojama, kad vienu metu baseinų, SPA ir sporto salių patalpose galės būti 250 lankytojų. Baseino zonoje planuojama įrengti 600–800 vietų žiūrovų tribūnas. Įgyvendinant projektą modernizuojamas apšvietimas, atnaujinami želdynai, bus įrengta virš 100 papildomų vietų automobilių stovėjimo aikštelėje.

Daugiafunkcinio sporto ir sveikatinimo komplekso „Aukštaitija“ rekonstravimo projekto vertė – šiek tiek daugiau nei 27,6 mln. Eur. Darbus atlieka AB „Panevėžio statybos trestas“.

2024 m. miesto biudžete investiciniams projektams skirta 28 mln. 54 tūkst. 100 Eur. Savivaldybės suplanuotiems projektams įgyvendinti per 6 mln. 600 tūkst. Eur planuojama gauti iš Europos Sąjungos fondų ir 5 mln. 292 tūkst. Eur – iš Valstybės investicijų programai skirtų lėšų.

- Reklama -

Naujausi straipsniai