savivaldybe

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktorius Tomas Jukna sudarė mobilios pagalbos grupę (MPG), kuri padės galimai nuo seksualinio išnaudojimo nukentėjusiems vaikams. MPG komandą sudaro vaiko teisių specialistas, socialinis darbuotojas ir psichologas.

 „Įtarus, atpažinus arba gavus informacijos apie vaiko seksualinį išnaudojimą ypač svarbu koordinuoti specialistų veiksmus, kad būtų tiksliai ir visapusiškai įvertinta vaiko būsena, situacija, išvengta pakartotinių procedūrų ir vaiko traumavimo“, – sako Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Audronė Grainienė.

2016 m. Vilniuje duris atvėrė Vaikų, nukentėjusių nuo seksualinės prievartos, pagalbos centras. Jo paskirtis – sudaryti vaikui palankią aplinką atliekant ikiteisminį tyrimą, teikti trumpalaikę kompleksinę pagalbą (psichologinę, socialinę, teisinę, medicinos ir kt.). Pastarąją teikianti komanda, įvertinusi kirtų paslaugų efektyvumą, nukentėjusiųjų ar jų šeimos narių būklę, seksualinio išnaudojimo pasekmes ir kitas aplinkybes, parengia rekomendacijas dėl ilgalaikės kompleksinės pagalbos ir jas pateikia savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyriams pagal vaiko gyvenamąją vietą.

MPG ir galės būti pasitelkiamos siekiant suteikti efektyvesnę pagalbą. Panevėžio MPG padės vaikams, grįžusiems į miestą iš Vilniaus pagalbos centro.

Vaiko teisių apsaugos skyriaus duomenimis, kasmet seksualinį išnaudojimą patiria keli miesto vaikai.

Komentarai
Print Friendly, PDF & Email