2024, birželio 23, Sekmadienis

Gražiai gyventi neuždrausi, arba biudžeto pinigai kišenės nespaudžia

reklama rubai

Praėjusią savaitę kilęs skandalas, kai miesto valdantieji su visu vicemeru liberalu Valdemaru Jakštu nepaisydami perspėjimų apsilankė koronaviruso krečiamoje Italijoje, paskatino išsamiau pasidomėti Panevėžio valdininkų ir politikos turistų kelionėmis. Juo labiau, kad ilgą laiką tarsi Valstybės paslaptis saugoti duomenys galų gale paviešinti. Tiesa, prieinamos tik praėjusių ir šių metų kelionių ataskaitos. Kur biudžeto pinigai buvo leidžiami anksčiau, kas tie laimingieji svečiose šalyse valgę ir gėrę už mūsų pinigus- paslaptis, kurios neatskleidė jokie opozicijos prašymai ir raštai. Atsakymų taip ir nesulaukta. Tad imam tai ką turim ir verčiam lapą po lapo.

Praėjusiais metais miesto ponai po porą kartų lankėsi Italijoje, Vokietijoje, Sakartvele, po kartą Norvegijoje, Belgijos Karalystėje, Kipre ir Portugalijoje. Neapseita ir be tolimųjų-egzotinių kelionių. Vykta į Taivanį, Kiniją, Izraelį. Šiais metais jau spėta apsilankyti Portugalijoje, Belgijoje, Estijoje, Suomijoje ir Italijoje.

Tiems, kas stebi Savivaldybės veiklą, jokia paslaptis jog keliones ypač pamėgęs už korupcinius nusikaltimus teisiamas Rytis Mykolas Račkauskas. Jis per praėjusius metus, nežiūrint į tai, kad buvo nušalintas į užsienį vyko 6 kartus. Šiais metais, taip pat galiojant nušalinimui, jau suspėjo dalyvauti skandalingoje kelionėje į Italiją. Kiti jo vadovaujamo komiteto nariai Birutė Valkiūnienė, Valdas Staugaitis, Loreta Masiliūnienė, Arūnas Balčiūnas į užsienį už biudžeto pinigus keliavo po porą kartų. Nuo jų neatsiliko liberalas Valdemaras Jakštas. Vitalija Vasiliauskaitė, Aleksas Varna, Kęstutis Lukoševičius keliavo po kartą. Tiesa pastariesiems kelionių įspūdžių užteks ilgam. Mat, A.Varna aplankė Taivano sostinę Taipėjų, o K.Lukoševičius su teisiamuoju ir kompanija lankėsi Kinijoje. Panašu, kad opozicijos porinimai, kad kelionės naudojamos, kaip motyvacinė priemonė ištikimybei teisiamajam Ryčiui Mykolui Račkauskui palaikyti pasitvirtina. Turistų sąraše nepavyks aptikti nei socialdemokratų, nei valstiečių D.Labanavičiaus ar R.Narkūno, jau nekalbant apie nors vieną opozicijos atstovą, kuriam, matyt, vien gauti pasiūlymą vykti kartu atstovauti miesto prilygtų bilieto į Marsą laimėjimui.

Iš administracijos darbuotojų daugiausia užsienyje lankėsi Komunikacijų skyriaus vyr. specialistė Dalia Gurskienė (8 kartai). Miesto plėtros skyriaus projektų vadovas Vytautas Kalinauskas bei to pačio skyriaus vedėjas Jokūbas Leipus užsienyje lankėsi po 4 kartus. Dar keletas darbuotojų po kartą ar du.

Permetus akimis paskelbtas ataskaitas, administracijos darbuotojų kelionės nebūtų užkliuvę jei ne Savivaldybės darbuotojų mokymai Sakartvele į kuriuos išvyko beveik visa savivaldybės administracija su administracijos direktoriumi Tomu Jukna priešakyje ir kurie miestui kainavo net 9298,96 Eur (iš kurių 7904,12 Eur apmokėti ES lėšomis). Kaip rašoma komandiruočių ataskaitoje, vizito metu lankytasi Rustavi ir Tbilisio savivaldybėse, jų paslaugų centruose, kuriuose teikiama virš 300 viešųjų paslaugų gyventojams.

Mokymų metu buvo dalinamasi gerąja patirtimi asmenų aptarnavimo ir viešųjų paslaugų teikimo srityse. Kadangi, kaip rašoma, tokie paslaugų centrai neturi analogų pasaulyje, kur gyventojai gali gauti pagrindines paslaugas viename centre, šį modelį bandys pritaikyti ir Panevėžio miesto savivaldybėje. Nors kelionė vyko praėjusių metų spalio pabaigoje, kad būtų daroma kažkas panašaus negirdėti. Na, nebent, uždarytas vienintelis savivaldybės priimamojo filialas buvusiame „Žaros“ komplekse. Gal tai ir buvo tas naujas modelis? Pamatysim. Vienok, tikėtina, „cementovkė“ pavyko. Bent jau nusiskundimų neteko girdėti. Na, ne paslaptis, kad tuose kraštuose be darbų galima ir skaniai pavalgyti, ir vietinis A.Veryga ilgai neišgyventų.

Visos kitos administracijos darbuotojų komandiruotės-darbiniai susitikimai, dalinimasis patirtimi, atstovavimas miestui, žodžiu, normali darbinė veikla. Be to, beveik visada susitikimuose vertėjaujanti D.Gurskienė lieka pailsėti namuose. Darytina išvada – bent jau mūsų valdininkai kalbas moka ir gėdos užsienyje nedaro.

Visai kitas vaizdas peržvelgus politikos turistų kelius. Net ir nežiūrint į didžiausią skandalą sukėlusią praėjusios savaitės kelionę į Italiją, kur, jei ne koronavirusas, Gradioli kaime mūsų išrinktųjų laukė „Skaistyklos pietūs“, tragikomiškų vaizdelių neišvengsime. Čia ir Tarybos nario Valdo Staugaičio bei teisiamojo Ryčio Mykolo Račkausko verslo misija Kazachstane, internetuose pastarajam pelniusi Nursultono pravardę, ir Centrinės ir Rytų Europos merų forumas Kinijos Ningbo mieste ir net subtilus itališkas pėdsakas Kipre. Tad apie viską išsamiau.

Garsiausiai nuskambėjo Prekybos pramonės ir amatų rūmų bei įmonės „Consulting Alliance“ rengta verslo misija į Kazachstaną. Koks velnias nešė miesto valdžią į tą galerą negali pasakyti net visko matę verslo atstovai. Vienintelis paskubomis sugalvotas atsakymas-rytų šalis, miesto vadovo dalyvavimas atveria daug vartų… Tų vartų atvėrimas miesto biudžetui atsėjo visus 3110 eurų.

Pateiktoje komandiruotės ataskaitoje nurodytas kelionės tikslas: „Atstovauti Panevėžio miestui Panevėžio miesto verslininkų susitikimuose su Kazachstano verslo atstovais, Verslo forume padaryti pranešimą apie Panevėžio ekonominę situaciją, investavimo Panevėžyje galimybes. Susipažinti su Kazachstano, Nur Sultano, Karagandos valdžios ir verslo atstovais, lietuvių bendruomene.“

Ir iš tikro, Kazachstano naujienų agentūra lapkričio 13-osios oficialioje kronikoje pamini, kad Nur Sultane vyks Kazachstano žmonių asamblėjos verslo asociacijos verslo forumas „Vidurinės Azijos ir Europos Sąjungos bendradarbiavimas: Kazachstano ir Lietuvos galimybės“, kuriame: N. A. Nazarbajevo Kazachstano socialinės harmonijos ir tautinės vienybės modelio pristatymas, supažindinimas su Kazachstano žmonių asamblėjos darbu, informacija apie miesto verslo struktūrų asociacijas, keitimasis patirtimi. Kaip matote, forumas įvyko, atstovauta buvo, plovas suvalgytas, kumysas išgertas, internete nuotraukos su tiubeteikomis pasklido. Gražu ir miela. Jei ne vienas bet. Nori nenori kyla keletas klausimų – ar mero priedermė važiuoti į vienos iš verslo grupių pažintines keliones už biudžeto pinigus ir ką ten veikė Tarybos narys V.Staugaitis? Kolegos iš panskliautas.lt paklausė. Atsakymo nėra iki šiol.

Iš Kazachstano nusikelkime į Kiniją, kur mūsų teisėsaugos mylimas atstovas su kolega Kęstučiu Lukoševičiumi ir vertėja už visus 3522 Eur. dalyvavo Centrinės ir Rytų Europos merų forume ir Ningbo EXPO 2019. Ataskaitoje rašoma, kad vykstama kartu su oficialia Lietuvos delegacija turint tikslą atstovauti Panevėžiui, susipažinti su Ningbo miesto išmaniais miestų plėtros sprendiniais ir investiciniais projektais, aptarti būsimus Kinijos ir Panevėžio projektus, susitikti ir aptarti dvišalius bendradarbiavimo santykius su Ningbo miesto vadovais bei verslo atstovais, apsilankyti parodoje NINGBO 2019, dalyvauti Lietuvos ir kitų Centrinės ir Rytų Europos šalių paviljonų atidarymuose. Viskas būtų neblogai, ir skamba išdidžiai, jei ne kolega, Alytaus meras Nerijus Cesiulis, kuris interviu „Alytaus naujienoms“ rėžė: „Mes at­sto­va­vo­me ma­žiau­siai sa­vi­val­dy­bei, bu­vo­me vie­nin­te­liai iš Lie­tu­vos, kaip tu­rin­tys ben­dra­dar­bia­vi­mo ke­ti­ni­mų pro­to­ko­lą su Ning­bo mies­tu. Nu­spren­dė­me vyk­ti to­dėl, kad tai re­ta ga­li­my­bė pri­sta­ty­ti mies­tą, jo vi­zi­ją, pa­ben­drau­ti ne tik su Eu­ro­pos mies­tų va­do­vais, bet ir pa­sau­lio ži­niask­lai­da.“

Ką jau ką, o N.Cesiulis bendrauti su žiniasklaida moka, tuo įsitikino visa Lietuva, tad ką gi veikė Rytis Mykolas Račkauskas? Iš kaimyno daržo pupas vogė? T.y. bandė nuvilioti potencialų Alytaus miestą partnerį Kinijoje? Dar įdomiau, N.Cesiulis teigė, kad ke­lio­nės, ap­gy­ven­di­ni­mo, mai­ti­ni­mo, net vie­ti­nių per­ve­ži­mų iš­lai­das pa­den­gė kvie­čian­čio­ji pu­sė – Ning­bo mies­to, tu­rin­čio daugiau nei aštuonis mi­li­jo­nus gy­ven­to­jų, sa­vi­val­dos ins­ti­tu­ci­ja. Tai kaip čia išeina ? Alytui padengė, Panevėžiui ne? Jei padengė, tai 3522 Eur dienpinigiams Kinijoje net ir trims žmonėms daugoka, jei nepadengė, tai gal ir nekvietė? Tiesa, išvadose dar nurodoma, kad rudenį planuojamas oficialios Ningbo miesto delegacijos ir verslininkų vizitas Panevėžyje ir apsilankymas EXPO Aukštaitija 2019. Deje, įtariu, N.Cesiulis kinų iš Alytaus neišleido. Jokia kiniečių delegacija EXPO Aukštaitija 2019 taip ir neapsilankė.

O gal todėl, kad taip liepė partija ir vyriausybė? Ten pas juos, sako, griežtai. Va, paskaitė, kad vicemeras A.Varna, tuometinis administracijos direktorius R.Pauža, miesto plėtros skyriaus vedėjas Jokūnas Leipus ir vertėja už visus 4703,36 Eur valdiškų lankėsi Taivano sostinėje Taipėjuje ir pasakė ne. Nes po to, kai smagi kompanija atstovavo Panevėžiui, susipažino su išmaniais miestų plėtros sprendiniais ir investiciniais projektais, aptarė būsimus Taivano ir Panevėžio projektus, susitiko ir aptarė dvišalius bendradarbiavimo santykius su Taivano Užsienio reikalų viceministru, Taipėjaus miesto meru, Taipėjaus policijos komisaru, kiniečiams noras bendrauti atšoko. Tiesa, Taivanas taip pat kiniečių, tik tų, kitų, nuo komunistų pabėgusių iš žemyninės dalies .

Tie kas domisi pasaulio politika ar istorija puikiai žino apie įtemptus Kinijos ir Taivano, pasivadinusio Kinijos Respublika, santykius. Oficialusis Pekinas laiko autonominį Taivaną savo teritorijos dalimi, kurią reikia susigrąžinti, prireikus – jėga ir ne tik protestuoja, bet ir nuolat perspėja kitas valstybes dėl bet kokių oficialių santykių. O čia visa metropolinio miesto delegacija. Gerai, kad karo Lietuvai nepaskelbė.

Iš kitos pusės, nėra to blogo, kas neišeitų į gerą. Neatvažiavo-ir gerai. Gal net labai gerai, žiūrint į koronaviruso paplitimą, tad nusispjovę tris kartus per petį persikelkime arčiau, ten kur ir spalio mėnesį pakankamai šilta, galima išsimaudyti ir bambą pliaže pašildyti – į Kiprą. O būtent į nedidelį, šiek tiek virš 5000 gyventojų turintį, miestelį Derinėją.

Jis įdomus tuo, kad po turkų invazijos ir nepripažintos Šiaurės Kipro Respublikos paskelbimo virš 70 % gyventojų atsidūrė turkų valdomoje pusėje. Būtent čia pakely į Izraelį pristatyti Panevėžio miesto vandens sporto galimybių, su dideliu noru tapti oficialiu projekto „Waves“ dalyviu kartu su partneriais iš Italijos, Graikijos ir Latvijos vyko nušalinimų, rinkimų ir teismų maratonų nuvargintas Rytis Mykolas Račkauskas, taip pat teisiama jo patarėja Ginatrė Maskoliūnienė, vis dar atnaujinanti Panevėžį miesto tarybos narė Loreta Masiliūnienė ir vertėja.

Na ir kas, kad projekto aprašyme rašoma, kad jis skirtas sportininkams, treneriams, sporto mėgėjams, sporto vadovams, fizioterapeutams ir dietologams nuo 18 iki 45 metų. Na ir kas, kad projekte WAVES pagrindinis dėmesys yra skiriamas natūralios aplinkos- ežerų, upių ar jūros išsaugojimui kultivuojant vandens ir paplūdimio sporto šakas, tokias kaip paplūdimio tinklinis, paplūdimio futbolas, baidarės, irklavimas, raftingas, plaukimas, jėgos aitvarai, paplūdimio kvadratas, paplūdimio tenisas, buriavimas ir joga.

Pasėdėti kokią valandikę ir paklausyti nors ir apie keliones į mėnulį galima. Visas kančias atperka saulė, jūra, maistelis, mhhhh. Pasaka. Ir visa tai už kokius tai 4926 biudžeto eurų. Tiesa, už tuos pačius dar reikėjo nuskristi į Izraelį ir Ramlos mieste pasirašyti bendradarbiavimo sutartį. Tikėkimės užteko. Priedo lyg tai neprašė. O rezultatai neprasti. Projekto WAVES partneriais Panevėžys tapo, kelionių dar bus. Gal kada nors kokį sportininką, jaunimo darbuotoją ar švietimietį išleis. Aišku tik kartu su priežiūra. Be visa ko, tuo pačiu ir tame pačiame Kipro kaimelyje, laikinai nenušalinta Panevėžio galva spėjo dar viename projekte sudalyvauti. Papostringauti apie griežtą ne euroskepticiszmui. Kiek buvo klausytojų nepranešama.

Į metų galą Rytis Mykolas dar apsilankė Briuselyje, savivaldybių pinigų taškytojų šv. Jokūbo kelio federacijos techninio komiteto posėdyje, kur aptartė Europos šv. Jokūbo kelio federacijos Facebook puslapį ir pristatė Vinycos miesto (Ukraina) norą įstoti į šią federaciją, bet Šv.Jokūbo kelių federacijos temos šį kartą geriau neliesiu. Ir taip nemažas traktatas gavosi. Reikia gi kažką pasilikti kitam kartui. O ir schema, kaip svetimus darbus paversti pinigais o nuopelnus prisiskirti sau reikalauja didesnio dėmesio, tad palikę apsiniaukusį Briuselį keliamės į Portugaliją.

Ne, Rytis Mykolas čia dar nebuvo. Bent jau per ataskaitinį laikotarpį. Į šioje šalyje esantį Portimao miestą už visus 2722,22 eurų, tiesa, svečio teisėmis, dalyvauti projekte SPORTS4VALUES išskubėjo Birutė Valkiūnienė, liberalas vicemeras Valdemaras Jakštas bei vertėja. Paprastai į projektų partnerių susitikimus vyksta atstovai tų miestų, kurie dalyvauja projekte. Kokios svečių funkcijos, informacijos aptikti nepavyko. Europos Komisijos finansuojamą projektą vykdo Kauno miesto savivaldybė. Projekto metu siekiama išsiaiškinti jaunimo, dalyvaujančių miesto (Urban) sporto veikloje, motyvaciją (3×3 krepšinis, 5×5 futbolas, „parkour“, BMX ir „skate“) bei dalyvavimo tokioje veikloje naudą ir poveikį. Projekto metu vyksta 3 teminės diskusijos:

  • Sportas mieste ir vertybės, pvz. teisingas žaidimas, tolerancija ir pagarba.
  • Lygybė ir įtrauktis (moterys ir merginos, etninės mažumos ir lingvistinės bendruomenės, migrantai, neįgalūs dalyviai).
  • Sveikata ir gera savijauta.

Taip pat vykdomi 2 tyrimų projektai, kuriuose dėmesys sutelkiamas  į vertybių plėtrą per sportą ir poveikį gerai savijautai bei įtraukties pojūčiui; atvejo tyrimas, paremtas praktiškais pavyzdžiais ir tvariu įgyvendinimu.

Kažkaip net nejauku tapo. Taip ir pagalvojau apie paspirtuku lekiančią B.Valkiūnienę ar BMX dviračiu skraidantį V.Jakštą. O gal kartu dar ir parkūro užsiėmimus vedančius ir tą motyvaciją besiaiškinančius. Brrr… vaizdelis ne koks. Bet viską nurašykime mano fantazijai. Tik kažkodėl vis neapleidžia jausmas, kad ir šį kartą jaunimo darbuotojai, sportininkai, treneriai ar dviračių entuziastai vėl ant ledo. Ir tas jausmas, peržvelgiant projekto veiklų nuotraukas tik sustiprėja.

Tiesa, tiek kalbant apie projektą Kipre, tiek apie praėjusių metų 3925 eurus miesto biudžetui kainavusią kelionę į Italijos Castiglione in Teverina miestelį (apie 2300 gyventojų), kurioje dalyvavo pats Rytis Mykolas Račkauskas, Birutė Valkiūnienė ir pora administracijos darbuotojų, tiek apie tarybos nario Arūno Balčiūno, dviejų švietimiečių ir vertėjos praėjusių metų vizitą, tiek nevykusį šiūmetį R.M.Račkausko, V.Jakšto, L.Masiliūnienės ir V.Vasiliauskaitės vizitą į ups… tame pačiame Lacio regione Viterbo apylinkėse esantį gretimą Gradoli kaimą, vis sušmėžuoja Italijos Orte miestelyje registruotos konsultacijų kompanijos, besispecializuojančios ES projektų kūrime regionamsACe20“ pavadinimas. Net nebandykite žiūrėti į žemėlapį, nes tikrai nerasite, kad beveik 8000 gyventojų turintis miestelis Orte nuo prieš tai paminėtų nutolęs visus 70 km.

Panašu, kad sistema-italų kompanijai sėkmės mokestis, italų kaimams projektai, o Panevėžio politikieriams biudžeto lėšomis apmokamos kelionės įgauna pagreitį. Kitaip loginio paaiškinimo kodėl politikos paraštėse klaidžiojantiems turistams net ir užkrato grėsmės akivaizdoje prireikė vykti į atšauktą renginį nėra. Nesunku atspėti, kad projektų daugės, tiesa, gali būti ir išimčių. Pvz. sukirs rankomis ir projektas vyks metropoliniame Panevėžio mieste. Ir pinigai didesni, ir komisinių daugiau, ir trims italams vietos atsiras. Gal dar nemokamai pavalgydins. Na, myli lietuviai italus, o ir italai neblogai dainuoja. Stebėsim.

Pagarbiai

Rolandas Meiliūnas

Paninfo.lt redaktorius

- Reklama -

Naujausi straipsniai