2024, balandžio 13, Šeštadienis

Gėda: Ne visos švietimo įstaigos vaikams užtikrina saugią aplinką

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamento specialistai 2017 m. balandžio – gegužės mėn. vykdė bendrojo ugdymo mokyklų bei ikimokyklinio ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų neplanines visuomenės sveikatos saugos kontroles. Panevėžio apskrityje buvo patikrinta 31 bendrojo ugdymo mokykla ir 23 ikimokyklinio ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo įstaigos.

Į patalpas netiekiamas karštas vanduo

Net 74 proc. tikrintų bendrojo ugdymo mokyklų buvo nustatyti Lietuvos higienos normos HN 21:2011 reikalavimų pažeidimai.

8 proc. Panevėžio apskrities bendrojo ugdymo mokyklų neturi vykdomai veiklai leidimo – higienos paso, liudijančio, kad ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus bei suteikia jo turėtojui teisę verstis jame nurodyta ūkine komercine veikla.

[infogram id=”mokyklose_pasitaikantys_pazeidimai” prefix=”7iJ” format=”interactive” title=”Mokyklose pasitaikantys pažeidimai”]

Mokyklose dažniausiai pasitaikantys pažeidimai pasiskirstė:

  • patalpų įrengimas neatitinka teisės aktų nustatytų reikalavimų (74 proc.), t. y. į patalpas netiekiamas karštas vanduo, netinkamas apšvietimas (bendram dirbtiniam apšvietimui dar tebenaudojamos kaitrinės lempos) ir kt.;

  • grindų danga nelygi, sunkiai valoma drėgnu būdu (65 proc.);

  • netinkama įrangos ir patalpų priežiūra (26 proc.), t. y. neužtikrinta patalpų ir inventoriaus švara, netinkama sporto salės įrangos priežiūra (susidėvėjęs, sunkiai valomas sporto inventorius, ugdymui naudojami baldai su defektais dideli patalpų sienų, lubų defektai, pelėsis ant lubų ir kt.);

  • nepateikti vaikų sveikatos pažymėjimai (9 proc.).

Netinkamai prižiūrimos patalpos ir inventorius

Daugiau nei pusėje (57 proc.) Kontrolės metu tikrintų ikimokyklinio ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų buvo nustatyti Lietuvos higienos normos HN 75:2016 reikalavimų pažeidimai.

[infogram id=”darzeliuose_nustatyti_pazeidimai” prefix=”uht” format=”interactive” title=”Darželiuose nustatyti pažeidimai”]
 
Darželiuose Kontrolės metu dažniausiai nustatyti pažeidimai pasiskirstė:
  • netinkama įrangos ir patalpų priežiūra (52 proc.), t. y. neužtikrinta patalpų ir žaislų švara, neuždengtos nenaudojamos smėlio dėžės ir kt.;

  • patalpų įrengimas neatitiko teisės aktų nustatytų reikalavimų (35 proc.), t. y. koridoriuje laiptų turėklų vertikalaus dalijimo bekliūtis tarpas yra didesnis kaip 0,10 m, nustatyti patalpų sienų ir grindų defektai ir kt.;

  • ugdymo procesas neatitinka teisės aktų reikalavimų (13 proc.) t.y. grupių sąrašuose yra daugiau vaikų, negu leidžia higienos norma;

  • žaislai, kitos ugdymui naudojamos priemonės neatitinka vaikų amžiaus ir kelia pavojų vaikų sveikatai, riziką juos nuryti, ar susižeisti (54 proc.);

  • vaikams nesudarytos saugios ugdymo sąlygos (58 proc.), t. y. ne visi teritorijoje/patalpose esantys įrenginiai yra saugūs, įrengti ir prižiūrimi taip, kad juos naudojant būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (vaikų žaidimų aikštelės priežiūra neatitinka teisės aktų reikalavimų ir kt.);

  • nepateikti vaikų sveikatos pažymėjimai (31 proc.).

- Reklama -

Naujausi straipsniai