2024, kovo 4, Pirmadienis

G.Petkevičaitės-Bitės biblioteka kviečia į renginį

Gruodžio 12 d. (antradienį) 17 val. Gabrielės Petkevičaitės – Bitės viešoji biblioteka kviečia į dviejų filosofų Naglio Kardelio ir Justo Kučinsko atvirą pokalbį apie tai, kas svarbu šiandien – GROŽIS, TĖVYNĖ, LAISVĖ. Arvydo Šliogerio filotopiniai akiračiai.
Naglis Kardelis – filosofas, filologas, kalbotyrininkas, vertėjas, Vilniaus universiteto Klasikinės filologijos bei Filosofijos istorijos ir logikos katedrų docentas, Lietuvos kultūros tyrimų instituto Šiuolaikinės filosofijos skyriaus vedėjas. Yra išvertęs eilę Platono ir kitų Antikos mąstytojų veikalų, išleidęs monografijas: „Vienovės įžvalga Platono filosofijoje“, „ Pažinti ar suprasti? Humanistikos ir gamtotyros akiračiai“. Justas Kučinskas – King‘s College London filosofijos magistras, Vilniaus universiteto Filosofijos katedros doktorantas. Tyrimų sritis – Arvydo Šliogerio filosofija. J. Kučinskas taip pat yra ISM vadybos ir ekonomikos universiteto valdybos narys, Lietuvos aukštojo mokslo tarybos narys. Kiekvienas toks susitikimas yra didelė šventė filosofijos gurmanams. Ne vienoje aštrioje diskusijoje
gimsta įžvalgos, inspiruojančios naujus veikalus, eseistiką, kartais net koreguojančios klausytojų pasaulėžiūrą.
Panevėžiečiams ypač džiugu, kad šie filosofai yra vieno iš žymiausių nūdienos Lietuvos filosofijos korifėjų Arvydo Šliogerio, kilusio iš Panevėžio, mokiniai. Savo darbais žinomas Europoje ir pasaulyje A. Šliogeris savo šaknis, jų įtaką filosofinei minčiai nuolat pabrėžia savo filosofinėje kūryboje, eseistikoje. Gyvenimas sostinėje, studijos, profesūra Vilniaus universitete nenuslopino sentimentų gimtajam miestui. Savo rankraštyną žymus filosofas patikėjo Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešajai bibliotekai. Čia saugomi 260 dokumentų originalai, kurių chronologinės ribos nuo 1943 iki 2009 metų.

- Reklama -

Naujausi straipsniai