2024, birželio 15, Šeštadienis

G. Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliai – panevėžiečiams

Seimo sudaryta komisija išrinko 2020 m. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo
medalio „Tarnaukite Lietuvai“ laureatus. Jais tapo ir 2 panevėžiečiai. Už visuomeniškai aktualią
publicistiką, ugdančią tautiškumą ir dvasines vertybes, bus pagerbta rašytoja, žurnalistė Liuda
Jonušienė ir visuomenininkas Steponas Albertas Kubeckas.

Kiti šios nominacijos laureatai – rašytojas Andrius Jakučiūnas ir visuomenės veikėja

Ona Voverienė.

Už filantropinę veiklą, ypač jaunų žmonių saviraiškos skatinimą ir rėmimą, bus
apdovanotas Kazickų šeimos fondas, poetas Viktoras Rudžianskas, visuomenininkai Laima ir Jonas
Šalčiai, režisierė Vaida Vadoklytė;

už parlamentarizmo tradicijų puoselėjimą, pilietiškumo ir demokratijos skatinimą –
Rugilė Grendaitė, signataras Mečys Laurinkus, advokatas Ignas Meškauskas, mokytoja Audronė
Pileckienė;

už savanorystės kultūros sklaidą – poetė Erika Drungytė, esperantininkas Povilas

Jegorovas, visuomenininkai Dalė Poškienė ir Antanas Rašinskas.

2020 m. G. Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliui „Tarnaukite Lietuvai“ gauti buvo

pateikti 34 kandidatai.

Iškilminga apdovanojimų ceremonija vyks kovo 27 d. Panevėžio bendruomenių

rūmuose.

- Reklama -

Naujausi straipsniai