2024, gegužės 23, Ketvirtadienis

Europos Parlamentas sustiprino skaitmeninių platformų darbuotojų teises

Trečiadienį Europos Parlamentas balsavo už naujas ES taisykles, kuriomis bus pagerintos skaitmeninių platformų darbuotojų veiklos sąlygos.

 

Su ES Taryba jau suderintomis taisyklėmis siekiama užtikrinti tinkamą skaitmeninių platformų darbuotojų statusą. Skirtingai nuo šiuo metu plačiai taikomo individualios veiklos modelio, darbuotojo darbo santykių statusą lems nacionalinės taisyklės, kolektyvinės sutartys ir darbuotojų santykių su platforma faktai. Siekiant subalansuoti šioje srityje dirbančių asmenų ir platformų santykį, įrodymų, kad darbo santykių nėra, prievolė perkeliama platformoms.

Naujoji direktyva taip pat nustato algoritmų darbo vietoje naudojimo reikalavimus. Skaitmeninėse platformose dirbantis asmuo negalės būti atleistas remiantis algoritmų ar automatinių sistemų sprendimais, juos turės peržiūrėti kitas darbuotojas.

Naujomis taisyklėmis taip pat bus geriau apsaugoti platformų darbuotojų duomenys. Skaitmeninėms platformoms bus draudžiama tvarkyti tam tikrus asmeninius duomenis, pavyzdžiui, informaciją apie asmens emocinę ar psichologinę būklę arba įsitikinimus.

EP pranešėja Elisabetta Gualmini (Socialistai ir demokratai, Italija) pažymėjo: „Naujosios taisyklės užtikrins, kad beveik 40 mln. skaitmeninių platformų darbuotojų turės tinkamas, orias ir saugias darbo sąlygas. Jos užkirs kelią nesąžiningai konkurencijai ir užtikrins tinkamą algoritmų valdymą. Tai taps pasauliniu standartu.“

ES taisyklėms pritarė 554 EP nariai, 56 nepritarė, o 24 susilaikė. Jų įsigaliojimui dar būtinas ES Tarybos pritarimas. ES valstybės turės dvejus metus pasiruošti naujųjų taisyklių įgyvendinimui.

Europos Komisijos duomenimis 2021 m. ES veikė daugiau nei 500 skaitmeninių platformų (kelionių, maisto ar vertimų srityse), kuriose dirba daugiau nei 28 mln. darbuotojų. Manoma, kad 22,5 mln. šių asmenų yra teisingai klasifikuoti kaip darbuotojai arba savarankiškai dirbantys asmenys, tačiau 5,5 mln. darbuotojų gali būti klasifikuojami neteisingai. Tikėtina, kad 2025 m. minėtose platformose dirbs apie 43 mln. asmenų.

Šis teisės aktas yra kartu Europos Parlamento atsakas į Konferencijos dėl Europos ateities išvadas, kuriose piliečiai paragino ES kurti įtraukias darbo vietas ir taikyti skaitmenines naujoves, kurios leistų sustiprinti socialinę ir tvarią ekonomiką.

- Reklama -

Naujausi straipsniai