Eurai
Siekdamas įveikti pajamų nelygybę ir skurdą, Europos Parlamentas (EP) ragina ES mastu užtikrinti deramą minimalų atlyginimą, tinkamas darbo sąlygas bei geresnį darbo ir poilsio balansą.

 

Principas, kad darbas yra geriausia kovos su skurdu priemonė, šiandien tinka ne visais atvejais, nes tam tikruose sektoriuose mokami maži atlyginimai ir vyrauja menkos garantijos, įsitikinę europarlamentarai. Trečiadienį priimtoje rezoliucijoje (365 balsai už, 118 prieš,  208 susilaikė) jie ragina Komisiją ir ES valstybes užtikrinti, kad visi dirbantieji galėtų pragyventi iš atlyginimo.

Europarlamentarai palankiai vertina Europos Komisijos iniciatyvą dėl ES minimalių pajamų direktyvos. Jų įsitikinimu, direktyva turėtų garantuoti, kad ES valstybėse nustatytas minimalus atlyginimas viršytų skurdo ribą. Jie taip pat mano, kad iš jo neturi būti atskaitomos darbui būtinos išlaidos, pavyzdžiui, būsto nuoma, išlaidos drabužiams, įrankiams ar saugos priemonėms.

EP ragina Komisiją ir valstybes užkirsti kelią darbdavių elgesiui, prisidedančiam prie darbuotojų skurdo, pavyzdžiui, kai nedeklaruojami viršvalandžiai, sudaromas nenuspėjamas darbo grafikas, įdarbinama pagal nenustatytos apimties sutartis ar dalyvaujama šešėlinėje ekonomikoje. Pasak europarlamentarų, jaunų žmonių stažuotes įmonės turėtų vertinti kaip investiciją, o ne kaip nemokamą darbą. Jie taip pat ragina Komisiją patobulinti viešųjų pirkimų direktyvas, kad įmonės negalėtų juose konkuruoti mažindamos darbo užmokestį.

Europarlamentarai įsitikinę, kad ES taisyklių sistema dėl minimalių darbo sąlygų turi būti taikoma visiems darbuotojams, o ypač – dirbantiems pagal mažų garantijų darbo sutartis trumpų projektų ekonomikoje. Jų teigimu, šiems darbuotojams turi galioti darbo teisė ir socialinės apsaugos nuostatos, jiems taip pat būtina užtikrinti galimybę burtis į profesines sąjungas ir sudaryti kolektyvines sutartis. Europarlamentarai taip pat ragina ES valstybes perkelti ir visiškai įgyvendinti Profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros direktyvą.

Kadangi moterys patiria didesnę skurdo ir socialinės atskirties riziką, būtina spręsti vyrų ir moterų atlyginimų skirtumo problemą bei užtikrinti galimybę naudotis įperkamomis vaiko priežiūros paslaugomis, įsitikinę EP nariai. Jie taip prašo ES valstybių savo pensijų sistemose atsižvelgti į vaiko auginimo pareigas, kai moterys tokiu metu negali dirbti ir mokėti įmokų.

Pagal Eurostato apibrėžimą, dirbantiesiems gresia skurdas, jeigu išdirbus ilgiau nei pusę metų jų metinės pajamos po mokesčių yra mažesnės nei 60 proc. vidutinio pajamų lygio. Duomenys rodo, kad 2018 m. 9,4 proc. ES darbuotojų buvo ties skurdo riba. Minimalus atlyginimas daugelyje ES šalių nedidėjo tokiu pat tempu kaip kitų rūšių atlyginimai, o tai didino pajamų nelygybę ir dirbančiųjų skurdą.

„Nors ES yra vienas turtingiausių pasaulio regionų, 95 milijonai europiečių gyvena skurdo rizikoje. Jau vien dėl šios priežasties mums reikia skubių veiksmų, kad visiems būtų užtikrintas gyvenimas be skurdo. Visoje Europoje reikia minimalių socialinių standartų ir stiprių socialinės apsaugos sistemų. Mums reikia atlyginimų ir pajamų, kurios leistų tinkamai gyventi. Neturėtume leisti, kad ekonominiai interesai nustelbtų socialinę apsaugą“, – pažymėjo pranešėjas Ӧzlem Demirel (Kairė, Vokietija)

Print Friendly, PDF & Email