2024, balandžio 16, Antradienis

Europos Parlamentas patvirtino itin svarbią paramą Ukrainai

Europos Parlamentas antradienį patvirtino ilgalaikį finansavimą Ukrainai, Europos strateginių technologijų platformą (STEP) ir svarbius daugiamečio ES biudžeto pakeitimus.

Europos Parlamentas (EP) balsavo už atnaujintą daugiametį ES biudžetą, į kurį įtraukta 50 mlrd. eurų parama Ukrainai ir Europos strateginių technologijų platforma. Šia platforma siekiama skatinti inovacijas ir užtikrinti, kad ES taptų labiau strategiškai nepriklausoma.

Daugiamečio ES biudžeto peržiūrai, dėl kurios vasarį sutarta su ES Taryba, pritarė 499 EP nariai, 67 nepritarė, o 31 susilaikė. Jis sudarys sąlygas ES biudžetui veiksmingiau reaguoti į kintančius poreikius ir nenumatytas aplinkybes. Visų pirma, ES biudžetas bus pritaikytas migracijos ir išorės iššūkiams spręsti, taip pat ES pasirengimui krizėms ir biudžeto lankstumui užtikrinti. Atsižvelgus į Parlamento prašymus, į atnaujintą biudžetą įtrauktas mechanizmas, skirtas didėjančių išlaidų problemai spręsti. Jos yra susijusios su skola ES ekonomikos gaivinimo planui grąžinti ir didėjančiomis palūkanų normomis.

Ilgalaikiame biudžete nuspręsta sukurti paramos  Ukrainai fondą. Tam pritarė 536 EP nariai, 40 nepritarė, o 39 susilaikė. Jame numatyta ketverius metus truksianti 50 mlrd. eurų parama, kuri bus mokama dotacijomis, paskolomis ir garantijomis. Šis sprendimas yra ES įsipareigojimas Ukrainai remti ją tiek, kiek reikės.

STEP platforma patvirtinta 517 EP nariams balsavus už, 59 – prieš ir 51 susilaikius. Tai dar viena biudžeto peržiūros paketo dalis. Ja siekiama sustiprinti ir pagerinti ES pozicijas itin svarbių technologijų srityse, pavyzdžiui, skaitmeninių technologijų, švarių ir efektyviai išteklius naudojančių technologijų, tokių kaip nulinio balanso technologijos ir biotechnologijos, srityse.

Dabartinis 2021–2027 m. ES biudžetas buvo patvirtintas 2020 m. Jame nustatomos ES įsipareigojimų skirtingose politikose viršutinės išlaidų ribos.

- Reklama -

Naujausi straipsniai