2024, birželio 23, Sekmadienis

Europos Parlamentas patvirtino „Brexit“ susitarimą

reklama rubai

Europos Parlamentas (EP) ratifikavo susitarimą dėl Jungtinės Karalystės (JK) pasitraukimo iš ES. 621 EP narys balsavo už, 49 – prieš, o 13 susilaikė.

Kad susitarimas įsigaliotų, jį artimiausiu metu dar turi galutinai patvirtinti ES Taryba kvalifikuota balsų dauguma. Numatyta, jog Jungtinė Karalystė nebebus ES narė nuo vasario 1 d.

Pasibaigus balsavimui, EP pirmininkas David Sassoli išreiškė apgailestavimą dėl JK išstojimo, o kartu pagarbą jos piliečių apsisprendimui. „Turime dėti visas pastangas, kad sukurtume naujus santykius, didžiausią dėmesį skirdami piliečių interesams ir jų teisių apsaugai. Nebus lengva, bet esu tikras, kad įveiksime skirtumus ir rasime bendrų sąlyčio taškų. Jūs paliekate Europos Sąjungą, tačiau ir toliau liksite Europos tauta. Mus jungia ir stiprina bendros vertybės“, – pažymėjo EP pirmininkas.

Prieš balsavimą surengtoje diskusijoje su Europos Komisijos pirmininke Ursula von der Leyen, ES Tarybos atstove bei ES vyriausiuoju derybininku Michel Barnier europarlamentarai apžvelgė pasitraukimo procesą ir laukiamus iššūkius. Dauguma jų pabrėžė, kad JK pasitraukimas nėra ES ir šios šalies santykių pabaiga, o stiprūs Europos tautų ryšiai išliks ir toliau. Kalbėtojai ragino padaryti išvadas iš „Brexit“ kuriant ES ateitį, taip pat dėkojo Jungtinei Karalystei ir jos europarlamentarams už jų indėlį. Daugelis perspėjo, kad derybos dėl būsimų ES ir JK santykių bus sunkios, turint omenyje ribotą pereinamąjį laikotarpį.

Išstojimo susitarimas apsaugo Jungtinėje Karalystėje gyvenančius ES piliečius ir ES gyvenančius JK piliečius, taip pat jų šeimas. Visos socialinės apsaugos teisės pagal ES įstatymus bus išlaikytos ir užtikrintos visą jų gyvenimą, o administracinės procedūros turės būti skaidrios ir sklandžios. Šių sąlygų įgyvendinimą prižiūrės nepriklausoma institucija, turinti lygiaverčius įgaliojimus kaip ir Europos Komisija.

Pereinamąjį laikotarpį, kuris prasideda vasario 1 d., numatyta užbaigti gruodžio pabaigoje. Per tą laiką turės būti susiderėta dėl būsimų ES ir JK santykių, kad susitarimas dėl jų įsigaliotų 2021 m. sausio 1 d. Pereinamasis laikotarpis galės būti pratęstas vieną kartą metams arba dvejiems, jei taip nuspręstų ES ir JK jungtinis komitetas iki 2020 m. liepos 1 d. Europos Parlamentas atidžiai stebės ES derybininko M. Barnier darbą ir toliau veiks derybas priimdamas rezoliucijas. Galutiniam susitarimui dėl būsimų ES ir JK santykių taip pat reikės viso Parlamento pritarimo.

- Reklama -

Naujausi straipsniai