2024, gegužės 18, Šeštadienis

Europos paramos fondo produktai bus dalijami vasario 23-ąją

Vasario mėnesio Europos paramos fondo produktai bus dalijami vasario 23 d.- kovo 2 d. LPF „Maisto bankas“ sandėlyje (Kranto g. 36) nuo 9 iki 16 val. Pietų pertrauka 13-13.30 val.

Asmuo, norintis gauti paramą maisto produktais, užpildo socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintą nustatytos formos prašymą paramai gauti, kuriame nurodo duomenis apie bendrai gyvenančius asmenis, jų veiklos pobūdį, gaunamas pajamas bei kitą paramai gauti reikalingą informaciją ir pateikia savivaldybės administracijos atsakingam darbuotojui.

Europos paramos fondo tikslinė grupė – asmenys, kurių vidutinės mėnesinės pajamos neviršija Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) 1,5 dydžio per mėnesį, su galimomis išimtimis (žr. Įsakymas Dėl Europos Pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo. Įsakymas paskelbtas TAR 2015-07-02, i. k. 2015-10644).

- Reklama -

Naujausi straipsniai