2024, birželio 21, Penktadienis

Europos Parlamento komitetuose pirmadienį prasideda kandidatų į Europos Komisijos narius klausymai

reklama rubai

Europos Parlamento (EP) komitetuose pirmadienį prasideda kandidatų į Europos Komisijos narius klausymai. Lietuvos pasiūlyto kandidato Virginijaus Sinkevičiaus klausymas vyks ketvirtadienį 15.30–18.30 val. Lietuvos laiku.

Dauguma klausymų Briuselyje vyks nuo rugsėjo 30 iki spalio 8 d., o pakartotiniai arba nauji klausymai turėtų būti surengti iki spalio vidurio. Išsamų numatytų klausymų tvarkaraštį galima rasti čia. Kiekvienas klausymas truks tris valandas. Pasiūlytasis komisaras turės 15 minučių prisistatyti, tuomet EP nariai pateiks jam klausimus. Iš viso bus pateikti 25 klausimai. Klausimui pateikti skiriama minutė, o atsakymui – trys minutės.

Atsižvelgiant į pasiūlytojo komisaro atsakomybės sritį, klausymą vykdo vienas EP komitetas, du komitetai kartu arba pagrindinis ir asocijuoti komitetai. V. Sinkevičiaus, kuriam pasiūlytas už aplinkosaugą ir vandenynus atsakingo komisaro postas, klausymas vyks jungtiniame Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos bei Žuvininkystės komitetų posėdyje. Jis numatytas ketvirtadienį, spalio 3 d., 15.30–18.30 val. Lietuvos laiku (14.30–17.30 val. Briuselio laiku). Klausimus kandidatui pateiks abiejų komitetų nariai, o vėliau jie kartu rengs pasiūlytojo komisaro vertinimą.

Praėjusią savaitę V. Sinkevičius atsakė į komitetų narių pateiktus klausimus raštu. Atsakymus (anglų kalba) galima rasti čia.

Komiteto pirmininkas ir politinių frakcijų atstovai (koordinatoriai) posėdžiaus iš karto po klausymo arba kitą rytą, kad įvertintų pasiūlytojo komisaro atsakymus. Per 24 valandas nuo įvertinimo koordinatoriai išsiųs konfidencialų vertinimo raštą Komitetų pirmininkų sueigai, kuriame pateiks rekomendaciją dėl pasiūlytojo komisaro tinkamumo.

Komiteto koordinatoriai gali susitarti ir vienbalsiai rekomenduoti pritarti pasiūlytojo komisaro kandidatūrai. Jeigu nuomonės išsiskiria, būtina surinkti bent dviem trečdaliams komiteto narių atstovaujančių koordinatorių palaikymą. Jeigu tokia dauguma nesusidaro, koordinatoriai turi teisę paprašyti kandidato atsakyti į papildomus klausimus raštu, o jeigu ir šie atsakymai netenkina, jie turi teisę surengti papildomą kandidato klausymą. Taip pat gali būti pasiūlyta patikslinti komisarų atsakomybės sritis.

Spalio 15 d. Komitetų pirmininkų sueiga, o spalio 17 d. EP Pirmininkų sueiga išnagrinės klausymų vertinimo raštus ir rekomendacijas bei atliks galutinį vertinimą. Iškart po to kandidatų vertinimo raštai bus paskelbti viešai.

Spalio 23 d. Strasbūre rengiamame EP plenariniame posėdyje numatyta balsuoti dėl visos Europos Komisijos sudėties (ji turi būti patvirtinta vienu balsavimu, balsavusiųjų dauguma).

Europos Parlamentas iki šiol atliko svarbų vaidmenį formuodamas ES aplinkos politiką: svarstė ir priėmė teisės aktus dėl atliekų ir žiedinės ekonomikos, klimato kaitos stabdymo ir anglies dvideginio išlakų mažinimo, švaresnio transporto, žemės ūkio, miškininkystės, bei daugelio kitų klausimų. Į V. Sinkevičiaus atsakomybės sritį patektų ir žuvininkystės klausimai, dėl kurių EP taip pat turi sprendimo galią.

Visi klausymai yra vieši – juos galima stebėti tiesiogiai EP Live kanalu, taip pat Ebs ir Ebs+ kanalais su vertimu į lietuvių kalbą.

- Reklama -

Naujausi straipsniai