Europos Parlamentas pasmerkė niekingus „Hamas“ teroristinius išpuolius prieš Izraelį ir pareiškė rimtą susirūpinimą dėl humanitarinės padėties Gazoje.
Ketvirtadienį priimtoje Europos Parlamento (EP) rezoliucijoje (500 balsų už, 21 prieš, 24 susilaikius) griežtai smerkiami niekingi išpuoliai, reiškiama parama Izraeliui ir jo gyventojams bei akcentuojama būtinybė sunaikinti teroristinę „Hamas“ organizaciją. EP nariai ragina nedelsiant paleisti visus „Hamas“ laikomus įkaitus ir pripažįsta Izraelio teisę gintis laikantis tarptautinės teisės reikalavimų.

Bet kokie Izraelio veiksmai turi gerbti tarptautinę humanitarinę teisę, pažymima rezoliucijoje. EP taip pat atkreipia dėmesį, kad „Hamas“ išpuoliai ir Izraelio atsakas didina pasikartojančio smurto regione tikimybę. Todėl europarlamentarai ragina nedelsiant įvesti „humanitarinę pauzę“ bei primena, kad išpuoliai prieš civilius, medikus ar žurnalistus yra rimtas tarptautinės teisės pažeidimas. Jie reiškia užuojautą šimtus gyvybių nusinešusio smūgio Episkopalinei Al Ahli ligoninei aukų artimiesiems ir ragina atlikti nepriklausomą tyrimą, kuris nustatytų ar šis smūgis buvo tyčinis ir prilygsta karo nusikaltimui

Susirūpinę dėl sparčiai blogėjančios padėties Gazoje, europarlamentarai pažymi, kad svarbu atskirti Palestinos gyventojus bei jų teisėtus siekius nuo teroristinės „Hamas“ grupuotės. Jie ragina tarptautinę bendruomenę tęsti ir didinti humanitarinę pagalbą civiliams regione. EP taip pat ragina Egiptą ir Izraelį bendradarbiauti su tarptautine bendruomene dėl humanitarinių koridorių į Gazą sukūrimo, o Europos Komisiją – peržiūrėti ES paramą Palestinai ir visam regionui. ES pinigai neturi pasiekti teroristų, o kurti taiką ir stabilumą regione, įsitikinę EP nariai.

Rezoliucijoje EP griežtai smerkia Iraną dėl paramos „Hamas“ ir kitoms Gazoje veikiančioms teroristinėms organizacijoms. Europarlamentarai primena raginimą į teroristinių organizacijų sąrašą įtraukti Islamo revoliucijos sargybinių korpusą bei Libane veikiančia „Hezbollah“, o taip pat ištirti įtarimus dėl Irano, Kataro ir Rusijos teikiamos finansinės paramos teroristams.

EP ragina nedelsiant atnaujinti taikos procesą ir dar kartą patvirtina palaikantis dviejų valstybių sambūviu pagrįstą sprendimą, kuriuo būtų galima užbaigti Izraelio ir Palestinos konfliktą ir pagal kurį dvi suverenios ir demokratinės valstybės taikiai ir saugiai gyvuotų greta, laikydamosi 1967 m. sienų, o Jeruzalė būtų abiejų valstybių sostinė.

Parlamentas kartu yra sunerimęs, kad po „Hamas“ teroristinių išpuolių padidėjo  antisemitinių pareiškimų, judėjimų ir išpuolių. Europarlamentarai ragina Europos Komisiją ir ES valstybes imtis visų reikiamų priemonių ES žydų piliečių saugumui užtikrinti.

Komentarai
Print Friendly, PDF & Email