2024, gegužės 22, Trečiadienis

EP nariai pratęsė kovos su seksualiniu vaikų išnaudojimu internete priemones

Trečiadienį europarlamentarai nusprendė iki 2026 m. balandžio pratęsti ES privatumo apsaugos taisyklių išimties, leidžiančios aptikti vaikų seksualinio išnaudojimo internete turinį, taikymą.
Šiuo metu galiojanti ES privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje taisyklių išimtis leidžia internete aptikti ir pašalinti vaikų seksualinio išnaudojimo turinį, tačiau šios išimties galiojimas baigiasi 2024 m. rugpjūtį, o ES Taryba dar nėra pasiruošusi pradėti derybų dėl naujų kovos seksualiniu vaikų išnaudojimu taisyklių.

Todėl 469 EP nariams balsavus už, 112 prieš, o 37 susilaikius, nuspręsta iki 2026 m. balandžio 3 d. pratęsti minėtos išimties taikymą, kuris leistų tęsti kovą su seksualiniu vaikų išnaudojimu internete bei sudarytų galimybę ES Tarybai pasiruošti deryboms dėl naujų ES taisyklių priėmimo. Europos Parlamentas jau nuo lapkričio mėn. yra patvirtinęs savo poziciją dėl naujų kovos su seksualiniu vaikų išnaudojimu internete taisyklių.

EP pranešėja Birgit Sippel (Socialistai ir demokratai, Vokietija) teigė: „Vaikų seksualinis išnaudojimas yra siaubingas nusikaltimas, kuriam būtina užkirsti kelią ir internete. Todėl mes nusprendėme pratęsti išimtį, kuri suteikia galimybę kai kurioms įmonėms technologijų pagalba aptikti internete seksualinio vaikų išnaudojimo turinį. Pratęsimas yra ribotas, siekiant paspausti ES Tarybą susitarti dėl nuolatinių taisyklių.“

- Reklama -

Naujausi straipsniai