2024, birželio 15, Šeštadienis

EP narė R. Juknevičienė pirmininkaus trišalėms deryboms dėl didžiausio ES finansinio instrumento

Europos Parlamento (EP) narė Rasa Juknevičienė ketvirtadienį Briuselyje pirmininkaus trišalių derybų dėl ES Tarybos reglamento dėl Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonės (KVTBP, angl. – NDICI) trečiajam etapui.

Šis finansinės pagalbos ne Europos Sąjungos (ES) šalims instrumentas yra didžiausias ES pagalbos mechanizmas, jo siūlomas biudžetas siekia apie 90 milijardų eurų 2021-2027 m. laikotarpiui. Tarpinstitucinėse derybose dėl šio instrumento, kurias planuojama užbaigti iki šių metų pabaigos, dalyvauja derybinės grupės iš Europos Parlamento, Europos Tarybos ir Europos Komisijos.

„Šis naujasis instrumentas turėtų tapti Europos Sąjungos globalaus veikimo įrankiu, padėti efektyviau įgyvendinti jos užsienio politiką tiek ES kaimynystėje, tiek Afrikoje, Lotynų Amerikoje ar kitose besivystančiose šalyse. Kaip matosi iš pastarojo meto tendencijų, Kinija, Rusija labai aktyviai vysto veiklą minėtuose regionuose, o ES teikiama parama, nors ir yra didžiausia pinigine išraiška, ne visada pasiekia tų rezultatų, kurių siekiama. Derybos dėl šio finansinės pagalbos instrumento yra glaudžiai susijusios su derybomis dėl daugiamečio biudžeto, kuris vyksta kaip tik šiomis dienomis. Tik paaiškėjus, koks bus galutinis biudžetas ir Europos Tarybai sutarus dėl labiausiai ginčytinų klausimų, kas bus įtraukta į bendrą naująjį instrumentą, bus galima numatyti, ar toks instrumentas bus galutinai priimtas“, – teigia EP narė R. Juknevičienė.

Svarstomame teisės akte siūloma sujungti kelis iki šiol atskirai veikusius finansinius instrumentus, kuriais finansuojama ES politika vystomojo bendradarbiavimo, kaimynystės ir tarptautinio bendradarbiavimo srityse. Europos Parlamento nariai siūlo didinti finansavimą beveik 4 mlrd. eurų tokioms sritimis kaip žmogaus teisės ir demokratija, taip pat remti klimato ir aplinkosaugos sritims keliamus uždavinius ir kt.

Parlamentas KVTBP pradėjo svarstyti dar praėjusioje kadencijoje. Institucijų atstovams derybose pasiekus susitarimą, jį dar turės patvirtinti visas Europos Parlamentas. Instrumentas susidaro iš trijų komponentų – geografinio, teminio ir greito atsako komponento.

Geografinės programos skirtos Europos kaimynystės, Užsachario Afrikos, Azijos ir Ramiojo vandenyno, Amerikų ir Karibų regiono šalims, kuriose bus siekiama skatinti demokratinius, gero valdymo, teisės viršenybės ir žmogaus teisių principus, mažinti skurdą, kovoti prieš nelygybę, klimato kaitą ir kt.

Teminį komponentą sudaro kelios teminės programos pasauliniu mastu. Į tai įeina tokios temos kaip žmogaus teisės ir demokratija, pilietinės visuomenės organizacijos, stabilumo ir taikos ir pasaulinių iššūkių kaip sveikata, švietimas ir mokymas, moterys ir vaikai, kultūra, migracija, aplinkosauga ir klimato kaita, kt.

Greito atsako komponentas yra skirtas greitam atsakui, kuris leistų Europos Sąjungai prisidėti prie stabilumo ir konfliktų prevencijos krizinėse ir pokrizinėse situacijose, taip pat prisidėti prie visuomenių, bendruomenių ir individų atsparumo didinimo bei užsienio politikos poreikiams ir prioritetams.

R. Juknevičienė pranešėja derybose dėl Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio
bendradarbiavimo priemonės buvo paskirta š. m. liepos mėnesį EP Vystymosi komitete.
Ketvirtadienį vyksiantis trilogas bus jau trečiasis ilgame svarstymo visose institucijose
ir derybų procese.
Išsamiau apie KVTBP: https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-
boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-ndici

 

- Reklama -

Naujausi straipsniai