2024, vasario 22, Ketvirtadienis

Energetinio naudingumo reikalavimai naujiems namams

Pastatų energinis sertifikatas yra svarbus dokumentas, atliekantis svarbų vaidmenį statybos procese. Pagrindinis jo tikslas – užtikrinti, kad nauji statiniai atitiktų tam tikrus vadinamųjų techninių sąlygų reikalavimus, o tai svarbu ir aplinkosauginiu, ir ekonominiu požiūriu. Energinio naudingumo sertifikato dokumente pateikiama išsami informacija apie pastato energijos poreikius ir, nors dokumento forma nėra aiški ir intuityvi, jame pateikiama daug pagrindinių duomenų apie konkretų būstą ar pastatą.

Energijos vartojimo sertifikato sąvokos supratimas – kam skirtas sertifikatas?

Energijos vartojimo sertifikatas – tai pastato dokumentas, kuriame nurodomas jo sunaudojamos energijos kiekis. Tai ypač svarbu atsižvelgiant į pasaulines pastangas mažinti išmetamo CO2 kiekį ir kovoti su klimato kaita.

Sertifikato dokumentas yra išsamios analizės, kurioje atsižvelgiama į įvairius pastato aspektus, pavyzdžiui, šilumos izoliaciją, šildymo ir vėdinimo sistemas ir atsinaujinančiosios energijos naudojimą, rezultatas.

Energijos vartojimo sertifikate vertinamos ne tik pačios statybose naudojamos medžiagos ir technologijos, bet ir tai, kaip jos naudojamos siekiant kuo didesnio energijos vartojimo efektyvumo. Šiame dokumente ne tik pateikiama informacija apie dabartinę pastato būklę, bet ir nurodomos galimos tobulintinos sritys, o tai gali būti naudinga planuojant renovaciją ar modernizavimą. Energijos vartojimo sertifikatas taip pat turi švietėjišką reikšmę, nes didina pastatų savininkų ir naudotojų informuotumą apie energijos vartojimo efektyvumo svarbą ir jo gerinimo būdus.

Reikalavimai naujiems pastatams

Naujas pastatas negali turėti mūrinių sienų be jokios šilumos izoliacijos, yra reikalaujama, kad būtų užtikrinta tinkama izoliacija, atsižvelgiant į:

  • išorines sienas;
  • vidines sienas, skiriančias blogai šildomas arba nešildomas patalpas nuo šildomų patalpų;
  • stogus;
  • grindis;
  • lubas virš nešildomų patalpų;
  • langus ir išorines duris.

Energetinis sertifikatas – kada jis privalomas?

Tokį sertifikatą privalo turėti kiekvienas naujai pastatytas pastatas. Jis privalomas jį priimant. Šie pokyčiai taip pat svarbūs žmonėms, ketinantiems parduoti ar nuomoti nekilnojamąjį turtą. Kiekvienas parduodamas ar nuomojamas namas ir butas taip pat privalo turėti energinio naudingumo sertifikatą.

Iš esmės energetinio naudingumo sertifikatas yra būtinas:

  • visiems naujiems bei renovuojamiems pastatams – privalomas išduodant pranešimą apie statybos užbaigimą arba išduodant leidimą eksploatuoti;
  • didesnio kaip 250 m² ploto pastatams, kuriuose yra teikiamos paslaugos visuomenei.
- Reklama -

Naujausi straipsniai