Lietuvos dziudo bendruomenę skaldant ilgus metus besitęsiantiems konfliktams, kovo 24 d. dziudo sporto entuziastų grupė iniciavo susitikimą su Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK) prezidente Daina Gudzinevičiūte. Susitikimo tikslas – skatinti konstruktyvų dialogą tarp Lietuvos dziudo federacijos ir Nacionalinės dziudo asociacijos ir vieningą veikimą sporto bendruomenės labui.

Siekdami išsiaiškinti situaciją dėl besitęsiančių konfliktų tarp Lietuvos dziudo federacijos ir Nacionalinės dziudo asociacijos, iniciatyvinės grupės nariai (Lietuvos Respublikos Seimo (LRS) narys ir buvęs dziudo vyriausiasis treneris Arvydas Pocius, Seimo narys ir buvęs dziudo sporto meistras Bronislovas Matelis, buvęs pasaulio klasikinių imtynių čempionas Rimantas Bagdonas ir imtynių sporto propaguotojas Gintautas Vileita) susitiko su LTOK prezidente Daina Gudzinevičiūte.

„Į mane kreipęsi ir sudėtingą situaciją Lietuvos dziudo sporto bendruomenėje paaiškinę sporto atstovai, su viltimi tikėjosi didesnio politikų ir sporto bendruomenės dėmesio. Todėl su bendraminčiais iniciavome grupę, kuri produktyviai prisidėtų prie ilgamečių problemų sprendimo. Nesiruošiame stovėti vienoje, ar kitose pusėje. Raginame abi organizacijas pradėti konstruktyvų dialogą ir priimti dziudo bendruomenę vienijančius sprendimus“, – aiškino iniciatyvinės grupės narys A. Pocius.

Susiskaldymas tarp organizacijų prieš kurį laiką kilo dėl kai kurių sporto bendruomenės narių nepasitenkinimo Lietuvos dziudo federacijos prezidento Vigmanto Sinkevičiaus vadovavimu ir nesprendžiamų problemų gausa. Ši situacija jau kelis kartus buvo aptarta susitikimuose su LTOK ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovais, tačiau dviejų organizacijų konfliktai nebuvo užgesinti.

Iniciatyvinės grupės nariai, vertindami tokią dziudo sporte susiklosčiusią situaciją, bendrai ją įvardija kaip skaldančią ir kenkiančią dziudo bendruomenės įvaizdžiui tiek Lietuvos sporto bendruomenės, tiek tarptautinių dziudo organizacijų akyse.

„Vertinant dabartinę situaciją Lietuvos dziudo sporte, kai de facto egzistuoja dvi, iš esmės tas pačias funkcijas atliekančios, organizacijos, galima teigti, jog tai yra nenormalu ir netoleruotina. Tokios aplinkybės ne tik priešina trenerius ir sportininkus, bet ir kenkia reputacijai. Dėl to labiausiai nukenčia šį sportą propaguojantis jaunimas bei dziudo sportininkų pasiekimai“, – deklaravo iniciatyvinės grupės nariai.

LTOK prezidentės Dainos Gudzinevičiūtės teigimu, susidariusią situaciją galima išspręsti tik teisiniu keliu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu ir abiejų konfliktuojančių pusių geranorišku susitarimu.

Susitikimo metu buvo aptartos ne tik Lietuvos dziudo sporto bendruomenės problemos, bet ir galimi jų sprendimo būdai. Bendru iniciatyvinės grupės ir LTOK prezidentės Dainos Gudzinevičiūtės susitarimu buvo nuspręsta ir toliau tęsti susitikimus su dziudo sporto lyderiais ir treneriais bei kartu ieškoti abi šalis tenkinančių kompromisų dėl šia olimpine sporto šaka užsiimančių sportininkų ateitie

Print Friendly, PDF & Email