Šiandien Panevėžio miesto savivaldybės taryba pritarė projektui dviejų miesto gimnazijų – Juozo Balčikonio ir Juozo Miltinio – infrastruktūrą pritaikyti įvairių negalių turintiems mokiniams. Projekto įgyvendinimo metu mokymosi erdvės bus pritaikytos intelekto, regos, klausos, judesio ir padėties, neurologinių, įvairiapusių raidos, kompleksinių ir kt. sutrikimų turintiems mokiniams, bus įsigyta su šiais mokiniais dirbti būtina įranga.

Šiuo metu mieste yra dvi progimnazijos, pritaikytos ugdytis mokiniams su judėjimo negalia. Pabaigus 8 klases mokinio ugdymas tęsiamas gimnazijoje. Miesto progimnazijų mokiniai, turintys aukštą mokymosi motyvaciją, tolesnį mokymąsi dažniausiai sieja su Juozo Balčikonio gimnazija. Šios gimnazijos mokiniai pasiekia aukščiausius mieste pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų ir brandos egzaminų rezultatus, daugiausia laimėjimų miesto dalykinėse olimpiadose ir konkursuose. Per paskutinius trejus metus daugiausia mokinių prašymų į pirmąsias gimnazijos klases sulaukia Juozo Miltinio gimnazija. Ji daugiau kaip 20 metų įgyvendina kryptingą teatrinio ugdymo programą, padedančią mokiniams išreikšti save meno kalba. Abi šios gimnazijos dalyvauja „Tūkstantmečio mokyklos I“ projekto programoje.

Europos regioninės plėtros fondo lėšomis numatyta finansuoti 85 proc. projektui įgyvendinti reikalingų lėšų, 15 proc. – prisidės Savivaldybė. Projektui įgyvendinti reikalinga tiksli pinigų suma paaiškės įvykdžius viešąjį pirkimą. Projektą planuojama įgyvendinti 2024–2025 m.

Komentarai
Print Friendly, PDF & Email