2024, balandžio 13, Šeštadienis

Daugiau valandų – atlikti visuomenei naudingą veiklą

Šiemet Panevėžio miesto savivaldybė visuomenei naudingai veiklai atlikti siuntimus davė daugiau kaip 800 pašalpų gavėjų. Pagal pavasarį įsigaliojusią naują tvarką, gavusieji pašalpas 3 mėnesius už jas privalo atidirbti nebe 40, o 90 valandų (30 valandų per mėnesį). Tai turi įtakos mažesnei talkininkų kaitai visuomenei naudingos veiklos organizatoriams.

             Socialinių reikalų skyriaus duomenimis, šiuo metu mieste yra beveik 70 visuomenei naudingos veiklos organizatorių – švietimo, kultūros, sporto, socialinių, viešųjų įstaigų, bendruomenių, religinių bendrijų, komunalinių paslaugų įmonių. Tarp jų – „Maisto bankas“, „Caritas“, Vaikų dienos užimtumo centras, labdaros draugija „Atjauta“, Skaistakalnio, Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos, R. Sargūno sporto, J. Miltinio gimnazijos, „Aušros“, „Vyturio“, A. Lipniūno, „Ąžuolo“, „Žemynos“, „Vilties“ progimnazijos, Specialioji mokykla-daugiafunkcis centras, VšĮ „Dailusis ornamentas“, Raudonojo Kryžiaus draugijos Panevėžio skyrius, Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapija, Lėlių vežimo teatras, Kūno kultūros ir sporto centras, kino centras „Garsas“, lopšeliai-darželiai „Nykštukas“, „Kastytis“, „Aušra“, „Vaivorykštė“, „Diemedis“, „Pušynėlis“, „Gintarėlis“, „Puriena“, K. Ramanausko, „Sigutė“, „Dobilas“, „Jūratė“, „Taika“, „Puriena“, „Papartis“, „Žilvitis“, „Riešutėlis“, VšĮ Skulptūros centras, Panevėžio krašto žmonių su negalia sąjunga, Švč. Trejybės rektoratas, regos centras „Linelis“, VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“, Šv. Juozapo globos namai, Futbolo akademija, Liekupio, Marijonų mikrorajono, Aukštaičių-Žemaičių, „Už upės“ bendruomenės, Nemuno g. 23, 25, 27, Beržų g. 47, 51, Smėlynės g. 55, Molainių g. 104 DNSB, AB „Panevėžio butų ūkis“, „Panevėžio energija“, Socialinių paslaugų centras, Mokslo ir technologijų parkas, Dievo Apvaizdos seserų kongregacija, Panevėžio arena, Neįgaliųjų integracijos centras, Kristaus Karaliaus katedros parapija, Priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, asociacija „Jungtinės Pajuosčio pajėgos“ ir kt.

               Pašalpų gavėjai tvarko aplinką, vidaus patalpas, atlieka ūkio darbus, prižiūri ligonius, padeda pedagogams, bibliotekininkams, virtuvėje, renginių organizatoriams ir kt.                      

               Primename, kad paraiškos dėl visuomenei naudingos veiklos poreikio teikiamos Socialinių reikalų skyriui (šiuo metu – vyresn. socialinių išmokų specialistei Jurgitai Žiurlienei el. paštu jurgita.ziurliene@panevezys.lt). Paraiškoje prašome nurodyti, kiek žmonių, kokiam laikotarpiui ir darbams reikia. Tel. pasiteirauti 504 463.

               visuomenei naudingą veiklą atlieka ne jaunesni kaip 18 metų darbingi nedirbantys, nesimokantys ir aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse nedalyvaujantys gyventojai, kurių šeimos arba jie patys gauna socialinę pašalpą ilgiau kaip 6 mėnesius. Nuo balandžio – 90 valandų per mėnesį gaunantieji 102 ir daugiau Eur, 20 valandų – mažiau nei 102 Eur.

              Padirbėti nesiūloma pensininkams; nėščiosioms; ikimokyklinukus (nelankančius darželio) auginantiems tėvams (globėjams); šeimoje slaugantiems neįgaliuosius ir patiems neįgaliesiems (45–55 proc. darbingumo lygio); ligoniams gydymosi ar nedarbingumo laikotarpiu; gaunantiesiems mažiau kaip 20 eurų socialines pašalpas.

             Pašalpų gavėjams, be pateisinamos priežasties atsisakiusiems dirbti arba neatlikusiems pavesto darbo, pašalpa neskiriama. Jei tai šeima – pašalpa lieka tik vaikams.

             Socialinių reikalų skyrius šiemet davė 822 siuntimus atlikti visuomenei naudingą veiklą. Realiai dirbta 756 kartus. 29 neatvykus padirbėti vienam ar kitam terminui nutrauktos mokėti pašalpos. Dar 15 pašalpos skirtos tik vaikams.

         Šiuo metu įvairius darbus atlieka apie 150 žmonių.

- Reklama -

Naujausi straipsniai