2024, birželio 22, Šeštadienis

Darbo biržos atmintinė negarantuoja nemokamo gydymo

reklama rubai

Panevėžio teritorinės ligonių kasos Gyventojų aptarnavimo skyrius vis dar sulaukia priekaištų iš gydymo įstaigų ir gyventojų, kodėl neužskaitomas privalomasis sveikatos draudimas (PSD), jei asmuo turi Darbo biržos išduotą bedarbio pažymėjimą, kuris yra ne kas kita, kaip Darbo ieškančio asmens atmintinė. Kad joje nurodytos tik darbo ieškančio asmens teisės, pareigos ir atsakomybė, o tokios atmintinės išduodamos ir bedarbio statusą gavusiems asmenims, ir visiems kitiems, užsiregistravusiems Darbo biržoje, bet tokio statuso negavusiems (užimtiems, pensinio amžiaus, nedarbingiems ar besimokantiems, praradusiems bedarbio statusą asmenims), neįsigilinama.

Pasak Gyventojų aptarnavimo skyriaus (GAS) vedėjos Sigitos Paulauskienės, pamačius Darbo biržos logotipą ant tokios atmintinės, jos turėtojams gydymo įstaigose dažniausiai suteikiamos sveikatos priežiūros paslaugos ir ne visada iš karto tikrinama, ar asmuo yra apdraustas PSD. Vėliau, kai pastebima, jog informacinėje sistemoje rodoma, kad pacientas nedraustas, skambinama į ligonių kasą ir prašoma skubiai taisyti klaidas, nes „kaip taip gali būti, kad asmuo turi Darbo biržos pažymėjimą, o ligonių kasos sistemoje rašoma, kad yra nedraustas“. Gydymo įstaigos net siunčia tokius asmenis į reabilitaciją, pacientams suteikiami nepagrįsti lūkesčiai, ir tik ligonių kasai atmetus siuntimo pažymą dėl to, kad asmuo nedraustas,  pradedama aiškintis, kodėl.

GAS vedėja pažymi, kad Darbo ieškančio asmens atmintinė nėra draudimą PSD patvirtinantis dokumentas. Tai knygelė, kurioje surašomos bedarbio atvykimo datos, kad šis nepamirštų, kada atvykti. Teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, ši knygelė visiškai neturi reikšmės, nes PSD valstybės lėšomis draudžiami tik bedarbio statusą turintys asmenys, ko negarantuoja Darbo ieškančio asmens atmintinė.

Panevėžio teritorinės darbo biržos specialistai paaiškina, kad, vadovaujantis Užimtumo įstatymu, bedarbis yra asmuo, kuris:

  • nedirba pagal darbo sutartį ar nėra darbo santykiams prilygintų teisinių santykių subjektas;

  • nėra savarankiškai dirbantis;

  • yra nuo 16 metų iki senatvės pensijos amžiaus;

  • nestudijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės formos studijų programas, nesimoko pagal bendrojo ugdymo arba pagal formaliojo profesinio mokymo programas, išskyrus asmenis, kurie mokosi pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas, ar asmenis, kurie mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programas savo lėšomis.

  • ieško darbo savarankiškai ar naudodamasis teritorinės darbo biržos teikiamomis darbo rinkos paslaugomis;

  • pagal Lietuvos Respublikos darbo kodeksą galintis būti darbuotoju, išskyrus įstatymo nustatyta tvarka nedarbingu pripažintą neįgalų asmenį.

Asmuo, kuris užsiima neatlygintinio užimtumo veikla, tačiau atitinka įstatyme bedarbio sąvokai nustatytas sąlygas, taip pat turi teisę įgyti bedarbio statusą.

- Reklama -

Naujausi straipsniai