2024, balandžio 19, Penktadienis

Buvęs Seimo narys Vitas Matuzas lieka nuteistas už piktnaudžiavimą tarnyba

Buvęs Seimo narys, jo žmona ir dar keli asmenys buvo nuteisti už piktnaudžiavimą vykdant AB „Panevėžio energija“ viešuosius  pirkimus. Buvęs Seimo narys su kitais asmenimis susitarė daryti nusikaltimą: palenkti AB „Panevėžio energija“ darbuotojus piktnaudžiauti tarnyba – kad jie organizuojamuose AB „Panevėžio energija“ biokuro (presuotų šiaudų, medžio skiedros kurui ir pjuvenų) viešuosiuose pirkimuose sudarytų išskirtines sąlygas žemės ūkio kooperatyvui „Radviliškio pienas“ (nuo 2010 m. liepos 13 d. – kooperatinei bendrovei (kooperatyvui) ŽilVyčių kooperatinei bendrovei) ir jų pagrindu ši bendrovė neteisėtai laimėtų pirkimus.

Apeliacinės instancijos teismas buvusį Seimo narį išteisino dėl kyšininkavimo, bet paliko galioti nuteisimą dėl piktnaudžiavimo. Jam skirta laisvės atėmimo bausmė trejiems metams šešiems mėnesiams, jos vykdymą atidedant dvejiems metams ir paskiriant baudžiamojo poveikio priemonę – 10 MGL (376,60 Eur) dydžio įmoką į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą.

Kasaciniu skundu nuteistojo Seimo nario gynėjas prašė panaikinti teismų nuosprendžius ir bylą nutraukti.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija atmetė buvusio Seimo nario, jo žmonos bei dar dviejų nuteistųjų advokatų kasacinius skundus.

Pasak teisėjų kolegijos, nuteistieji savo bendrais veiksmais padarė didelę žalą valstybei ir AB „Panevėžio energija“, kurioje Panevėžio miesto savivaldybei priklauso 5 533 316 akcijų (iš viso yra išleista 9 298 615 vnt. AB „Panevėžio energija“ akcijų), nes organizuojant biokuro viešuosius pirkimus buvo sumenkintas AB „Panevėžio energija“ vardas, pažeisti viešųjų pirkimų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo principai ir apribota kitų ūkio subjektų (biokuro tiekėjų) teisė sąžiningai konkuruoti dalyvaujant AB „Panevėžio energija“ viešuosiuose biokuro pirkimuose, sukurta savivalės, įstatymų nepaisymo ir nebaudžiamumo sistema.

Teisėjų kolegija konstatavo, kad pagal byloje nustatytas aplinkybes aptariama tęstinė nusikalstama veika – piktnaudžiavimas tarnyba per AB „Panevėžio energija“ vykdomus viešuosius pirkimus – nuteistųjų padaryta bendrininkų grupe. Nors byloje nėra labai detaliai nustatyta, kokiomis aplinkybėmis nuteistieji tarpusavyje aptarė nusikalstamų veikų detales, tačiau jų veiksmų kryptingumas veikiant ŽilVyčių kooperatinės bendrovės naudai ir interesais patvirtina, kad visi jie suvokė, jog veikia bendrai, susitarę, turėdami bendrą tikslą, piktnaudžiaujant tarnyba, įgyvendinti sumanymą, kad ŽilVyčių kooperatinė bendrovė, nesąžiningai nugalėdama konkurentus ir laimėdama AB „Panevėžio energija“ organizuojamus viešuosius pirkimus, gautų turtinę naudą.

Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra vienintelis kasacinis teismas įsiteisėjusiems bendrosios kompetencijos teismų sprendimams peržiūrėti. Kasacinio teismo pagrindinė paskirtis – užtikrinti vienodą bendrosios kompetencijos teismų praktiką valstybėje. Į Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą atrenkamos tik sudėtingiausios ir reikšmingiausios teismų praktikai bylos. Remdamasis procesą reglamentuojančiais įstatymais, kasacinis teismas, neperžengdamas kasacinio skundo ribų, patikrina apskųstus sprendimus teisės taikymo aspektu.

Daugiau informacijos galite rasti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo interneto svetainėje http://www.lat.lt (bylos Nr. 2K-61-689/2020).

Dovilė Skiauterienė
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Pirmininko padėjėja

- Reklama -

Naujausi straipsniai