2024, balandžio 18, Ketvirtadienis

Birželio 1 d. Lietuvoje oficialiai prasideda maudymosi sezonas

Birželio 1 d. Lietuvoje prasideda maudymosi sezonas, kuris tęsis iki rugsėjo 15 d. Likus 10 dienų iki maudymosi sezono pradžios turi būti atliekami maudyklų vandens kokybės tyrimai ir reguliariai kartojami kas dvi savaites birželio, liepos, rugpjūčio mėnesiais iki rugsėjo 15 d. Nustačius, kad vanduo neatitinka higieninių reikalavimų, turi būti atliekami papildomi tyrimai.

Savivaldybės, atsižvelgusios į visuomenės teikiamus siūlymus, prieš maudymosi sezoną iki kiekvienų metų kovo 24 d. sudaro prižiūrimų maudyklų vandens kokybės tyrimų kalendorinį grafiką. Savivaldybės šią informaciją turi skelbti savo interneto svetainėse ir pateikti Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centrui. Maudyklų vandens kokybė yra stebima maudyklose, įtrauktose į stebimų Lietuvos maudyklų sąrašą, patvirtintą Sveikatos apsaugos ministro 2016 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. V-745 „Dėl Stebimų Lietuvos maudyklų sąrašo patvirtinimo“., kuriame yra 114 maudyklų.

Sudarytas vandens tyrimų grafikas

Prieš šį maudymosi sezoną savivaldybės sudarė ir pateikė Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centrui numatomų vykdyti maudyklų vandens tyrimų kalendorinį grafiką, kurį galite rasti interneto svetainės www.smlpc.lt „Aplinkos sveikata – Maudyklos“ skiltyje. Kai kurios savivaldybės taip pat yra numačiusios stebėti vandens kokybę vietos gyventojų pamėgtose poilsiavietėse.

Gauti rezultatai apie pusę maudyklų vandens kokybę

Prieš maudymosi sezoną yra gauti vandens kokybės tyrimų rezultatai iš 56 maudyklų (49 proc. maudyklų, įtrauktų į stebimų maudyklų sąrašą). Pagal Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centrui pateiktus maudyklų vandens kokybės mikrobiologinių tyrimų rezultatus, vandens kokybė Lietuvos higienos normos HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimų neatitiko Trakų Skaisčio ežere, gegužės 22 d. imtame mėginyje buvo nustatytas 1,5 karto didesnis, negu leidžiama higienos normoje, žarninių enterokokų kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 ml vandens.

Atsižvelgus į savivaldybių pateiktą maudyklų vandens kokybės stebėsenos kalendorinį grafiką, ne iš visų savivaldybių yra gauti rezultatai, nes maudyklų vandens kokybės mėginių ėmimas buvo numatytas šią savaitę.

Taip pat gauta informacija apie 103 rekreacijai skirtų zonų vandens kokybę. Norime atkreipti dėmesį, kad Elektrėnų savivaldybės Vievio, Aujedo ties Kietaviškėmis, Nestrėvaičio ties Semeliškėmis ežerų poilsiaviečių vandenyje gegužės 25 d. nustatytas normas viršijo žarninių enterokokų kiekis, Plungės Galdingos tvenkinio poilsevietėje gegužės 23 d. vandens kokybė irgi neatitiko reikalavimų.

Informacija prieinama viešai

Informaciją apie maudyklų vandens kokybę kiekvienoje apskrityje galite rasti Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro interneto svetainės „Aplinkos sveikata-Maudyklos Maudyklų vandens kokybė“skiltyje. Ji atnaujinama iš karto gavus informaciją iš savivaldybių ir laboratorijų.

Kaip ir kiekvienais metais prieš maudymosi sezoną Europos aplinkos agentūra parengia apibendrintą praėjusių metų (2016 m.) ataskaitą apie Europos Sąjungos šalių maudyklų vandens kokybę, pagal pateiktas metines šalių ataskaitas Europos Komisijai. Tai yra geras rodiklis apie maudyklų vandens kokybę kur 2017 m. maudymosi sezono metu galima tikėtis geros kokybės (https://www.eea.europa.eu/publications/european-bathing-water-quality-in-2016).

Parengė Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro Aplinkos sveikatos skyriaus vedėja Gražvydė Norkienė

- Reklama -

Naujausi straipsniai