Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba sulaukia daug klausimų
dėl kanapių produktų ir jų gaminių tiekimo rinkai. Vienas iš jų
kanabidiolis. Atkreiptinas dėmesys, kad pagal šiuo metu galiojančių
teisės aktų nuostatas, kanabidiolis (CBD) yra naujas maistas ir negalima jo
tiekti nei Lietuvos, nei Europos Sąjungos rinkai, iki bus atliktos
autorizavimo procedūros.

Pernai priimtos naujos Pluoštinių kanapių įstatymo nuostatos išplečia
kanapių ir jų dalių panaudojimo galimybes, tačiau aiškiai nurodo, kad
CBD naudojimą maiste reglamentuoja Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas
(ES) 2015/2283. Naujas maistas – bet kuris maisto produktas, kuris Europos
Sąjungoje nebuvo plačiai vartotas žmonių maistui iki 1997 m. gegužės 15
dienos.

„Akivaizdu, kad teisėkūra plečia pluoštinių kanapių naudojimo
galimybes daugelyje sričių, tačiau nereiktų pamiršti, kad kiekvienai jų
taikomos savos taisyklės. Pluoštinės kanapės dabar naudojamos ne tik
pluoštui, bet ir kosmetikoje, maiste, pašaruose gyvūnams. Daug diskusijų
keliantis pluoštinių kanapių produktas – CBD, kol kas nėra autorizuotas
pagal teisės aktų reikalavimus ir negali būti legaliai tiekiamas rinkai
žmonių maistui iki kol bus atliktas jo poveikio sveikatai vertinimas.
Naujam maistui yra reikalingas autorizavimas Europos Sąjungos lygiu, o tai
reiškia, kad verslo atstovai teikia paraiškas, jos yra vertinamos Europos
maisto saugos tarnybos ir Europos Komisija priima galutinį sprendimą, ar
įtraukti į sąrašą atitinkamą produktą. Įtraukus į sąrašą tokius
produktus, nustačius vartojimo taisykles, galima legaliai tiekti rinkai“,
– paaiškina VMVT direktoriaus pavaduotoja Jurgita Bakasėnienė.

Pluoštinių kanapių produktų pagamintų iš sėklų, skirtų maistui,
oficiali kontrolė Lietuvoje yra vykdoma nuolat. Taip pat yra atliekami šių
produktų laboratoriniai tyrimai. Kiekvienu atveju, nustačius, kad tokie
produktai yra nesaugūs, jie pašalinami iš rinkos.

„Pluoštinių kanapių produktai iš sėklų, tokie kaip aliejus, pačios
sėklos, miltai ir pan. nuo seno naudojami gaminant maistą. Pavyzdžiui,
lietuvių virtuvėje su kanapių sėklomis ligi šiol kepama duona ir dėl to
jokių prieštaravimų teisės aktams nėra. Tačiau kanabidioliai, kurie
išgaunami ekstrahuojant ar kitaip atskiriant aktyviąsias kanapių
medžiagas arba išgaunami sintezės būdu, kol kas nėra leistini
maistui“, – priduria J. Bakasėnienė.

Kartu pažymėtina, jog 2021 m. lapkričio 1 d. įsigaliojus Pluoštinių
kanapių įstatymo pakeitimams, leidžiama panaudoti visą kanapės augalą,
ne tik sėklas, bet ir stiebą, lapus, žiedynus, tačiau maisto atžvilgiu
yra nustatytas leidžiamas tetrahidrokanabidiolio (THC) psichotropinės
medžiagos lygis. Reikia nepamiršti, kad žiedynuose kaupiasi didžiausi THC
kiekiai, todėl labai svarbu, kad gamintojai įvertintų rizikas ir
užtikrintų tinkamą THC kontrolę, sektų šios medžiagos kiekį
gaminiuose taip, kaip yra nurodyta įstatyme – pluoštinių kanapių
gaminiuose THC kiekis neturi viršyti leidžiamos 0,2 procento ribos.
Įstatymo leidėjas nustatė, kad kiekviena Lietuvos Respublikoje ar kitoje
Europos Sąjungos valstybėje narėje pagaminta ir Lietuvos Respublikos
rinkai tiekiama pluoštinių kanapių gaminių partija turi turėti Europos
Sąjungos akredituotos laboratorijos išduotą laboratorinių tyrimų
protokolą su tyrimų rezultatų vertinimo išvada, kuriuo patvirtinama,
kad pluoštinių kanapių gaminiuose THC kiekis neviršija didžiausio
leidžiamo THC kiekio.

VMVT atkreipia dėmesį, kad pluoštinių kanapių gaminiams, pagamintiems
iš pluoštinių kanapių sėklų, laboratorinių tyrimų nereikalaujama.

Print Friendly, PDF & Email