2024, gegužės 18, Šeštadienis

Artėja seniūnaičių rinkimai

Kovo 15–16 dienomis šešiose Panevėžio rajono savivaldybės seniūnijose – Krekenavos, Raguvos, Ramygalos, Smilgių, Upytės ir Velžio – organizuojami kelių seniūnaitijų seniūnaičių rinkimai.

Kandidatų į seniūnaičius registravimo bei rinkimų tvarka, dokumentų įforminimas ir kt. klausimai numatyti   vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo nuostatomis parengtame ir Panevėžio rajono savivaldybės tarybos patvirtintame seniūnaičių rinkimų tvarkos apraše.

Seniūnaitijose, kuriose gyvena ne daugiau kaip 500 gyventojų, seniūnaičiai renkami gyventojų susirinkime, o seniūnaitijose, kuriose gyvena daugiau kaip 500 gyventojų, – gyventojų apklausos būdu.

Kandidatus į seniūnaičius gali siūlyti tik tos seniūnaitijos, kurioje renkamas seniūnaitis, gyventojai, bendruomenininės organizacijos.

Kovo 15 d. vykstantiems rinkimams kandidatus į seniūnaičius galima teikti iki kovo 9 d. 17 val., kovo 16 d. vykstantiems rinkimams – iki kovo 10 d. 14.45 val.

Kandidatų į seniūnaičius sąrašas viešai skelbiamas seniūnijų skelbimų lentoje.

Rinkimai laikomi įvykusiais, kai juose dalyvauja ne mažiau kaip 5 proc. seniūnaitijos gyventojų, turinčių  teisę rinkti seniūnaitį. Neįvykus rinkimams, jie pakartotinai organizuojami ne vėliau kaip po 2 mėnesių. Pakartotiniams rinkimams netaikomas reikalavimas dėl rinkimuose dalyvaujančių gyventojų skaičiaus.

Išrinktam seniūnaičiui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po rinkimų įteikiamas seniūnaičio pažymėjimas.

Seniūnaičių rinkimų grafiką galima pamatyti čia.

- Reklama -

Naujausi straipsniai