2024, vasario 23, Penktadienis

Ar trauksime karo kirvius dėl “Siauruko” ?

Jau rytoj Anykščių rajono taryba neiliniame posėdyje priims nutarimą “Dėl sutikimo perimti Anykščių rajono savivaldybės nuosavybėn viešosios įstaigos ,,Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ dalininko teises ir pareigas bei turtą ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise” galintį priversti Panevėžio miestą ir rajoną ne vieniems metams iškasti karo kirvį. Atrodo, kas čia tokio, vienas viešosios įstaigos dalininkas pasiūlo kitam perimti jo turimą dalį ir kartu su šia dalimi 200 000 Eur. Valstybės skiriamų pinigų jei ne paini, detektyvui prilygstanti, istorija.

Vienai iš Všį “Aukštaitijos siaurasis geležinkelis” dalininkių, Susisiekimo ministerijai, prakalbus apie galimybę perleisti savo dalį, Panevėžio miestas, o ir rajonas, panoro tapti dalininkais ir taip atitaisyti naikinant apskritį padarytą istorinę neteisybę. Tuometinei miesto valdžiai atsisakius tapti steigiamos viešosios įstaigos dalininke 2010 m. liepos 1 d. šias teises perėmė Susisiekimo ministerija, kitu partneriu tapo Anykščių rajono savivaldybė.

2016 m. spalio 14 d. Panevėžio miesto savivaldybės Taryba nusprendė tapti VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ dalininke ir įpareigojo tuometį Savivaldybės administracijos direktorių T.Jukną pateikti prašymą VšĮ vadovui. Kiek vėliau tokį prašymą svarstė ir Panevėžio rajono Taryba, tiesa, viskas užsitęsė ir galutinis sprendimas turėtų būti priimtas tik šį ketvirtadienį.

2017 m. spalio 6 d. raštu Nr. 2-3379 „Dėl VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ dalininkų teisių perėmimo“ Susisiekimo ministerija informavo Panevėžio miesto, rajono ir Anykščių rajono savivaldybies, kad nori trauktis iš Įstaigos dalininkų, nes VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ pagrindinė vykdoma funkcija turizmo paslaugų teikimas, edukacinių ir pažintinių programų rengimas, neatitinka ministerijos vykdomų funkcijų – krovinių ir keleivių vežimas, teikiant susisiekimo paslaugas.

Susisiekimo ministerija pasiūlė Panevėžio miesto, Anykščių rajono ir Panevėžio rajono savivaldybėms tapti Įstaigos dalininkėmis, perimant Susisiekimo ministerijos teises ir pareigas lygiomis dalimis. Tam, viceministro Pauliaus Martinkaus tvirtinimu, Susisiekimo ministerija parengs Vyriausybės nutarimą, kuriuo bus perleidžiamos teisės savivaldybėms, taip pat suderinus su Finansų ministerija bus koreguojamas biudžeto įstatymo projektas ( mažinant Susisiekimo ministerijos biudžetą 200 000 Eur. ir kiekvienos iš trijų savivaldybių biudžetus didinant po 66 666 Eur. ). Pasak viceministro, reikalingi Vyriausybės nutarimai turi būti parengti iki galutinio biudžeto pateikimo Seimui. Laiko liko visai nedaug.

Pagal šį suderintą pasiūlymą parengti Panevėžio miesto ir Panevėžio rajonu Savivaldybių Tarybų nutarimai turėtų būti priimti šį ketvirtadienį vyksiančiuose Tarybų posėdžiuose. Anykščių rajono savivaldybė nusprendė surengti neeilinį posėdį kiek anksčiau- jau šį trečiadienį.

Viskas būtų gražu jei ne aukščiau paminėtas Anykščių rajono Savivaldybės Tarybos nutarimo projektas, privertęs žagtelėti ne vieną besidomintį “Siauruko” likimu. Jame net užuominų į Panevėžio miesto ir rajono pretenzijas neliko.

Pagal anykštėnams balsuoti siūlomą projektą, Anykščių rajono Savivaldybė perima valstybės, kaip viešosios įstaigos ,,Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ dalininkės, turtines ir neturtines teises ir pareigas, kurias šiuo metu pavesta įgyvendinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai, gaunant iš valstybės biudžeto kasmet po 200 tūkst. eurų lėšų, taip pat perimamas ir valstybei nuosavybės teise priklausantis šiuo metu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos patikėjimo teise valdomas ilgalaikis turtas, reikalingas viešosios įstaigos ,,Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ veiklai vykdyti. t.y. visas šiuo metu viešąjai įstaigai priklausantis turtas. Jei Viešųjų įstaigų įstatyme būtų numatyta, kad norint perleisti savo dalį, pirmiausia ją turi pasiūlyti kitiems dalininkams, viskas būtų kaip ir tvarkoje. Morališkai gal ne visai, bet kam tie skrupulai. Viskas juk dėl Vasiukų. Dabar gi, įstatyme tokio reikalavimo nėra.

Panašu, kad gavęs garantijų dėl pagrindinio finansavimo šaltinio – kasmet “Siaurukui” skiriamų 200 000 Eur. išlaikymo, Anykščių rajono meras K.Tubis nutarė mesti per bortą konkurentus. Kaip kitaip galima būtų vertinti tokį, su kaimynais niekaip nederintą sprendimą? Kaip paaiškėjo kalbant tiek su Panevėžio miesto mero pavaduotoju Aleksu Varna, tiek su Panevėžio rajono meru Povilu Žaguniu, apie pasikeitusius planus nei viena iš savivaldybių tinkamai informuota nebuvo. Paninfo.lt turimi susisiekimo viceministro raštai taip pat neleidžia manyti, kad tartasi buvo kažkaip kitaip, na, nebent Susisiekimo ministerija žaidžia dvigubus žaidimus.

Kokie galimi scenarijai?

Pirmasis – mažai tikėtinas. Anykščių rajono Savivaldybė perima Susisiekimo ministerijos dalį ir pati pasiūlo Panevėžio miesto ir rajono Savivaldybėms tapti dalininkėmis.

Antrasis-juodasis. Anykščių rajono savivaldybė perima Susisiekimo ministerijos dalį. Labai greitai paaiškėja, kad 200 000 Eur. “Siauruko” išlaikymui neužtenka. Mažinamas darbuotojų skaičius, uždaromas Panevėžio depas, stotelė, senoji kalvė, paliekamas tik remonto cechas. Stabdomi reisai iš Panevėžio, o traukinukas smagiai puškuoja vieninteliu maršrutu: Anykščiai-Rubikiai-Anykščiai. Logiška ir puikiai įsipaišo į kuriamą Anykščių kurorto koncepciją. Kam leisti turistams ( o, neslėpkime, ir galimoms investicijoms) nusėsti kitur.

Trečiasis-traukiam karo kirvį. Panevėžio miesto ir rajono savivaldybės, galų gale atsibudę, ima jautį ( P.Urbšį, R.Karbauskį, B.Matelį ir visus kitus) už ragų, priverčia susisiekimo ministeriją stabdyti savo dalies, o tuo pačiu ir reikalingų lėšų ( 200 000 Eur.) perdavimą. Po kiek laiko Anykščių rajono savivaldybė pati bėga prašyti paramos ir partnerystės.

Kurį variantą pasirinks anykštėnai pamatysime ryt, lapkričio 23 d. Vienok, jausmas, kad kažkas šią partiją žaidžia “nešvariai” niekur nedingsta. O ir kaimynai taip nesielgia.

 Rolandas Meiliūnas, Paninfo.lt redaktorius

- Reklama -

Naujausi straipsniai