2024, liepos 14, Sekmadienis

Apie piliečių dalyvavimą ir pilietiškumo skatinimą (tik) komandiruotėse

reklama rubai

2019-metais rengiau tarybos sprendimo projektą dėl seniūnaitijų skaičiaus didinimo, nes 10 seniūnaičių 5-am pagal dydį Lietuvos miestui man atrodo permažai. O 1 žmogui atstovauti apie 9000 gyventojų, man atrodo per daug. Atstovaudamas mažesnį skaičių gyventojų, geriau pažindamas seniūnaitijos gyventojus, jis galėtų labiau įsigilinti į jų poreikius, problemas. Galbūt šis sprendimas galėjo padėti labiau įgalinti seniūnaičius? Šiandien tai įvertinti sunku.

Kolega Rimantas Ridikas miesto taryboje aktyviai dirbo skatindamas kolegas kurti mieste seniūnijas, kurios būtų tarsi platforma realiai gyventojų savivaldai. Atsiradus  seniūnijai pastebima, kad gyvenamose teritorijose aktyvėja bendruomeninių organizacijų, seniūnaičių veikla, nes jie labiau įtraukiami į vietos klausimų sprendimą. Nereikia mums ne tik kad seniūnijų, daugiau seniūnaičių. Bet vos tik savivaldos įstatyme atsiranda žodis GALI, mums visai nebereikia ir seniūnaitijų.

Prieš tarybos posėdį diskutuojant apie seniūnaičius Panevėžyje, aktyvūs panevėžiečiai sakė pasigendą seniūnaičių, išsakė nemažai siūlymų kaip juos aktyvinti: dalintis seniūnaičių vykdoma veikla laikraščiuose, savivaldybės tinklapio naujienų skiltyje, įtraukti seniūnaičius į savivaldybėje veikiančias komisijas ir darbo grupes, seniūnaičių sueigai pavesti kaip funkciją vykdyti/ prižiūrėti dalyvaujamąjį biudžetą, prisiminė girdėję ir parlamentarų diskusijas dėl seniūnaitijų ir seniūnaičių funkcijų peržiūrėjimo… Ar skubame norėdami tapti pirmąją savivaldybe patikrinusia kaip veikia savivaldos įstatyme atsiradusi frazė GALI BŪTI? Kokią naudą atneš seniūnaitijų naikinimas? O gal pagalvokime apie bendruomenių stiprinimą, skatinant jų bendradarbiavimą su seniūnaičiais?

Seniūnaičių išlaikymas biudžetui kainuoja nedaug. O mieste, kuriame nėra seniūnijų, man atrodo, seniūnaitijos yra itin reikalingos. Ko gero, kiekvienas iš mūsų galėtume įvardinti bent po kelis aktyvius pavyzdinius seniūnaičius, kurie prisidėjo prie aktualiausių miesto bendruomenės gyvenimo klausimų sprendimo.

Taip pat kaip galime pasidžiaugti ir miesto bendruomenėmis. Ir nė vienas iš mūsų, tikiu neprieštarauja bendruomenių stiprinimui, didžioji dauguma apie tai pasisakė ir rinkimų kampanijų metu. Tad kodėl šiandien sakome: arba arba?

Turtingų Europos šalių ir pačios savivaldybės yra mažesnės, pas juos valdžia arčiau rinkėjo. O mes net savo nutolusios valdžios artimesnius rinkėjams padėjėjus naikiname.

Prieš posėdį nepatingėjau peržvelgti ir komandiruočių ataskaitų, pateiktų po tarybos posėdžio darbotvarkės klausimais. Mero komandiruotės Portugalijoje pagrindinė Susitikimo ir projekto veiklų tema– Piliečių dalyvavimas ir Europos piliečių teisės savivaldos strategijose, piliečių aktyvumo ir pilietiškumo skatinimas, ES vertybės. Keista, kad piliečių dalyvavimas ir įtraukimas kaip vertybė neatsispindi šiandienos darbotvarkėje.

Viktorija Vidžiūnienė, miesto Tarybos narė

- Reklama -

Naujausi straipsniai