2024, birželio 22, Šeštadienis

Antikorupcijos komisija siūlo viešinti žiniasklaidai skirtas lėšas

reklama rubai

Panevėžio miesto savivaldybėje 2019 m. kovo 21 d. Savivaldybės tarybos sprendimu buvo patvirtinta Panevėžio miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2019–2021 metų programa ir Panevėžio miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2019-2021 metų programos įgyvendinimo priemonių planas. Minimame plane pateikta 17 kovos su korupcija priemonių ir nurodyti šių priemonių vykdytojai. Panevėžio miesto savivaldybės Antikorupcijos komisija  nutarė pakeisti korupcijos prevencijos 2019-2021 metų programos priemonių įgyvendinimo planą įtraukiant naują priemonę ,,Savivaldybės tinklalapyje teikti detalią informaciją apie Savivaldybės veiklos viešinimui (viešiems ryšiams) skiriamas Savivaldybės lėšas“.

“Viešumas yra vienas didžiausių skaidrios politikos garantų. Visi valdžios veiksmai turi būti vieši. Viešiesiems ryšiams skiriamos lėšos taip pat turi būti viešos. Įvertinus tą aplinkybę, kad savivaldybė kasmet skiria vis didiesnes sumas viešiesiems ryšiams, manau, visuomenė turi žinoti kam ir už kiek… Akivaizdu, kad dalis žiniasklaidos Panevėžyje tapo vienašališka. Kai kurios žiniasklaidos priemonės giria savivaldybės veiksmus, dažnai be atsakomosios nuomonės. Žmonės turi žinoti, kiek, kuri žiniasklaidos priemonė gauna savivaldybės lėšų, kad susidarytų savo nuomonę. Geriems darbams viešinimo nereikia, jei viešinimui skiriamos lėšos, tai turi būti informacijos pateikimas, o ne savigyra. Dabar gi matome, kad daug pinigų išleidžiama užsakomiesiems straipsniams, filmukmas, vizualizacijoms, lipdukams ir dar nežinia kam, o miesto žmonėms svarbūs darbai lieka nepadaryti – Senvagės projektas, ta pati autobusų stotis… Viešinimo išlaidos yra paskutinis dalykas, kuriam geras vadovas skirs lėšų, kai yra tiek daug neišspręstų problemų. Žiniasklaida formuoja visuomenės nuomonę, todėl manau, kad ji turėtų būti įvairiapusiška, demokratiška. Skaidrumas, viešumas tam tikrai pasitarnautų.”- sako pakeitimų iniciatorė Savivaldybės Tarybos antikorupcijos komisijos pirmininkė Jurga Girdzijauskienė.

Šiuo metu lėšas viešiesiems ryšiams skirsto už korupcinius nusikaltimus teisiamo mero Ryčio Mykolo Račkausko sudaryta ir vadovaujama miesto rinkodaros grupė.

UAB “On Media” leidžianti dienraštį “Sekundė”, savaitraštį “Panevėžio balsas” bei žurnalą “Aukštaitijos verslas” Savivaldybės geriems darbams viešinti ir reklamai per dvi 2019 m. pasirašytas sutartis gavo 27,391 Eur., Dar 1,700 Eur. atseikėta už reprezentacinį straipsnį EXPO Aukštaitija proga leidžiamame „Aukštaitijos verslo“ žurnale. 1,000 Eur. už straipsnių spausdinimą periodinėje spaudoje pridėjo Savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.

Naujienų portalas JP.lt apmokėtos informacijos skelbimui gavo 6,860 Eur., gerosios naujienos GNTV kanalu Savivaldybei kainavo 5,976 Eur., vėliau papildomai už “Informacijos sklaidą miesto televizijoje” pridėta dar 1,815 Eur. bei 1.000 Eur.  už filmavimo paslaugas. Pigiausiai atsėjo radijo paslaugos. Pasakojimams per radijo stotį “Pulsas” atseikėti 3,600 Eur. Visos šios sutartys Centrinėje viešųjų pirkimų informacinės sistemos duomenų bazėje žymimos kaip mažos vertės pirkimai. Kai kurios sutartys matomos tik vykdomų ir atliktų mažos vertės pirkimų registracijos žurnale.

- Reklama -

Naujausi straipsniai