2024, birželio 15, Šeštadienis

Analizuoti e. receptai, medikų atlyginimai ir kitų metų planai

Panevėžio teritorinėje ligonių kasoje (TLK) vykusiame Stebėtojų tarybos posėdyje jos nariams pateikta informacijos, kaip gydymo įstaigoms sekasi rašyti elektroninius receptus (e. receptus), kaip kilo medikų atlyginimai nuo šių metų rugsėjo, kai tam buvo skirta papildomų lėšų, pristatytos 2020 m. planuojamos sveikatos priežiūros paslaugų apimtys. 

Sutarčių skyriaus vyriausioji specialistė Asta Putrienė Stebėtojų tarybai pristatė  kompensuojamųjų vaistų (KV) ir medicinos pagalbos priemonių (MPP) išrašymo, tam panaudotų Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšų 2019 m. sausio–spalio mėn. analizę. Pristatyme akcentuotas ir e. receptų analizuojamu laikotarpiu išrašymas.

  1. Putrienė pažymėjo, kad šiuo metu išlaidos KV ir MPP jau yra viršytos, tačiau tai nestebina – vaistams neretai išleidžiama daugiau nei planuojama.

Kilus diskusijai šiuo klausimu, Panevėžio TLK direktorius Jonas Narbutas paaiškino, kad Panevėžio TLK veiklos zonoje išlaidų vaistams viršijimas, palyginti su Vilniaus ar Kauno gydymo įstaigomis, išrašančiomis daug receptų onkologiniams vaistams, yra nedidelis. Nors gydymo įstaigos yra įpareigotos neviršyti KV ir MPP skirto biudžeto, bet joms ne visada pavyksta šio įsipareigojimo laikytis, kai atsiranda naujų KV ar MPP. Kita vertus, visų asmens sveikatos priežiūros įstaigų (ASPĮ) paaiškinimai tuo klausimu yra vienodi – vaistai išrašomi tada, kada pacientams jų reikia, nepažeidžiant teisės aktų.

Pateikus informaciją apie e. receptų Panevėžio ir Utenos apskrityse išrašymą bei vaistų ir MPP pagal juos išdavimą, akcentuota, kad per šių metų 10 mėn. išduota beveik 930 tūkst. e. receptų. Tai sudaro 86 proc. nuo visų išduotų receptų. Pažymėta, kad išrašytų e. receptų išdavimas Panevėžio TLK veiklos zonoje esančiose vaistinėse ir optikose  minimu 2019 m. laikotarpiu svyravo nuo 80 proc. sausio mėn. iki 93 proc. spalio mėn., o 6-ių gydymo įstaigų specialistai neišrašė nė vieno e. recepto.

Pateikus informaciją, kiek tokių receptų išrašyta kitų TLK veiklos zonose, Stebėtojų tarybos narys panevėžietis Aleksas Varna teiravosi, kokios yra e. receptų išrašymo netolygumo priežastys. Šiuo klausimu taip pat vyko diskusija.

Plačiai diskutuota ir pristačius Tarybai viešųjų ASPĮ darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio (VDU) 2019 m. pokyčius. Buvo pateikta lyginamoji 2019 m. I ketvirčio ir 2019 m. rugsėjo mėn. analizė.

Šią analizę pateikusi Sutarčių skyriaus vyriausioji specialistė Kamilė Kakariekienė supažindino susirinkusiuosius su informacija, kaip kito viešųjų ASPĮ gydytojų ir slaugytojų VDU, neatskaičius mokesčių, nuo 2019 m. rugsėjo mėn. padidinus finansavimą ir nurodžius didžiąją jo dalį skirti medikų algoms. Panevėžio ir Utenos apskričių gydymo įstaigoms tam tikslui skirta 3,7 mln. Eur papildomų lėšų. Jos buvo panaudotos 97 proc.

Kaip pastebi K. Kakariekienė, kai kurių Panevėžio TLK veiklos zonos gydymo įstaigų medikų atlyginimų augimas rugsėjo mėn. buvo didesnis už šalies vidurkį, kitų – mažesnis. Dalyje ASPĮ matomas didelis netolygumas tarp gydytojų, slaugytojų ir administracijos VDU pokyčių. Didžiausi netolygumai yra Kupiškio, Molėtų ligoninėse ir Panevėžio miesto odontologijos poliklinikoje. 14 įstaigų, kurių darbo užmokesčio fondo (DUF) didinimas nesiekė 85 proc. rugsėjo mėnesiui skirtų lėšų, paprašyta pateikti paaiškinimus.

ASPĮ dažniausiai argumentavo, kad 2019 m. I ketvirtį išmokėjo premijas, kas padidino I ketvirčio DUF, taip pat teigė, kad rugsėjį buvo daug  nedarbingumų, atostogų, darbo užmokestis keltas anksčiau nei rugsėjo mėn. arba spalį, nes rugsėjį augo sveikatos priežiūros paslaugų bazinės kainos, o apmokėjimas gautas spalio mėnesį. Be to, tvirtinta, kad DUF priklauso nuo faktiškai suteiktų paslaugų, t. y. sutartinės sumos panaudojimo ir viršsutartinių paslaugų teikimo.

Stebėtojų tarybos pirmininkė Regina Mitrienė pastebėjo, kad, pavyzdžiui, Pasvalio medikams atlyginimai buvo keliami ne pagal nurodytą tvarką, bet siekiant nenuskriausti ir kito ASPĮ personalo. Taip iš dalies gydytojų ir slaugytojų atlyginimams skirtų lėšų buvo pakeltos algos valytojams, slaugytojų padėjėjams ir kitam ne medicinos personalui.

Kilus diskusijai, kodėl kai kuriose ASPĮ taip neproporcingai didėjo administracijos ir mažėjo medikų algos, aiškinta, kad greičiausiai taip atsitiko labai mažas ASPĮ administracijos algas  priartinus prie darbuotojų darbo užmokesčio vidurkio ar pan.

Panevėžio TLK direktoriaus pavaduotoja Alma Čiplienė Stebėtojų tarybą informavo apie  Panevėžio ir Utenos apskričių gyventojams ASPĮ nuo 2018 m. liepos 1 d. iki 2019 m. birželio 30 d. suteiktas paslaugas. Atkreiptas dėmesys, kad Panevėžio TLK veiklos zonos gydymo įstaigos yra lyderiai šalyje teikiant gydytojų specialistų konsultacijas, dienos chirurgijos, slaugos, stacionarinės paliatyviosios pagalbos, ambulatorinės reabilitacijos paslaugas. Deja, labai nedaug suteikiama dienos stacionaro, priėmimo-skubiosios pagalbos paslaugų.

Direktoriaus pavaduotoja supažindino Tarybą su planuojamomis 2020 m. paslaugų apimtimis ir pažymėjo, kad 2020 m., kaip kasmet, įstaigų, norinčių teikti naujas sveikatos priežiūros paslaugas, yra nemažai, tačiau sutartys bus pasirašomos atsižvelgus į Vyriausybės patvirtintus kriterijus, ASPĮ galimybes jas teikti, paslaugų prieinamumą atitinkamoje savivaldybėje, kurioje šių paslaugų trūksta, paslaugų struktūros pokyčius, pacientų srautus ir kt. Yra ne tik tų pačių įstaigų, pageidaujančių kitąmet teikti naujas paslaugas, bet ir visiškai naujų paslaugų teikėjų. Naujų paslaugų teikėjų bendra pageidaujama suma – 78,6 tūkst. Eur, o pagal planavimo tvarkų aprašus sutartis planuojama pasirašyti su 10 ASPĮ už 15,6 tūkst. Eur. Bendrai naujoms paslaugoms (esamų ir naujų teikėjų) teikti prašoma 2,7 mln. Eur, bet sutartis planuojama pasirašyti už 69 tūkst. Eur.

Prakalbus apie kitų metų paslaugas, R. Mitrienė domėjosi, ar bus apmokėtos šiais metais viršytos slaugos paslaugos.

Valstybinės ligonių kasos atstovė, Paslaugų ekspertizės ir kontrolės skyriaus vedėja Daiva Berūkštienė patikino, kad slaugos paslaugos yra prioritetinės ir jos bus apmokėtos.

 

             Panevėžio teritorinė ligonių kasa

- Reklama -

Naujausi straipsniai