2024, balandžio 24, Trečiadienis

Naujai Panevėžio autobusų stočiai bus ieškoma investuotojo

Prieš 57 metus statyta autobusų stotis miesto centre jau seniai tapusi miesto gėda – į ją užsukę autobusų vairuotojai ir keleiviai čia randa pasibaisėtinas sąlygas. Apsisprendusi iškelti autobusų stotį iš miesto centro į pakraštį Panevėžio valdžia su vieninteliu konkurso laimėtoju – Baltijos investicijų grupės ir Panevėžio statybos tresto konsorciumu – sutarė, kad verslininkai savo lėšomis stato naują autobusų stotį, autobusų parko pastatus, dirbtuves, o mainais gauna senosios stoties teritoriją, tačiau po ilgų metų tylos taip ir nepradėta vykdyti sutartis su nepavykusiais investuotojais nutraukta.  Žlugus Panevėžio valdžios užmojams iš miesto centro iškelti seną autobusų stotį ir toliau nuo jo pastatyti naują, suskubta rengti planą B.

Naujoji Panevėžio miesto autobusų stotis bus statoma viešosios ir privačios partnerystės principu. T. y. ir privataus investuotojo lėšomis.  Tam, kad būtų skelbiama investuotojo atranka, pritarė Savivaldybės taryba.

Pasak Miesto plėtros skyriaus vedėjo Jokūbo Leipaus, bus sudaryta investicijų sutartis dėl autobusų stoties ir besiribojančių teritorijų konversijos, naujos stoties statybos. Investuotojas turės pasiūlyti teritorijos išvystymo koncepciją, savo lėšomis suprojektuoti ir pastatyti autobusų stotį.

Investuotojo atrankos kriterijai – techninės-architektūrinės aplinkos įvertinimo išsamumas; techninių-architektūrinių sprendimų detalumas, išbaigtumas; architektūrinė raiška ir estetika; inovatyvumas; integralumas ir funkciniai ryšiai su miesto centru; investicijų projektui įgyvendinti siūlomo organizacinio modelio, su teisine aplinka susijusių pasiūlymų išsamumas, detalumas ir įgyvendinamumas; investuotojo planuojama skirti lėšų suma, įsipareigojimų apimtis, pageidavimai dėl Savivaldybės įsipareigojimų bei kt.

Investuotojui bus siūloma įvertinti apie 1,8 ha teritoriją Panevėžio centre, iš jos 1 ha naudojamas stoties reikmėms.

Autobusų stoties konversijai ir pritaikymui bendruomenės reikmėms, stoties prieigoms tvarkyti Savivaldybė ketina gauti 2,8 mln. Eur ES investicijų. Miesto indėlis sudarys daugiau kaip 0,5 mln. Eur.

- Reklama -

Naujausi straipsniai