2024, vasario 21, Trečiadienis

2023-aisiais pirminė teisinė pagalba suteikta beveik 1500 panevėžiečių

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Teisės skyriaus specialistai 2023 m. nemokamą pirminę teisinę pagalbą suteikė 1495 panevėžiečiams

Daugiausiai konsultuota civilinės teisės ir proceso klausimais. 698 panevėžiečių domėjosi paveldėjimo, daiktinės, prievolių teisės, notarų ir antstolių veiklos bei kitais klausimais. Antra pagal aktualumą buvo šeimos teisė. 411 panevėžiečių kreipėsi šeimos narių tarpusavio išlaikymo, tėvystės nustatymo ir pripažinimo, santuokos sudarymo ir nutraukimo, sutuoktinių turtinių teisių ir pareigų, vaikų ir tėvų tarpusavio teisių bei pareigų, globos ir rūpybos, įvaikinimo bei kitais klausimais. Baudžiamąja teise ir procesu domėjosi 87 panevėžiečiai, administracine teise ir procesu – 77.

Teisės skyriaus specialistai parašė 430 prašymų suteikti antrinę teisinę pagalbą – buvo parengtas 221 dokumentas valstybinėms ir savivaldybių institucijoms, 141 prašymas privalomajai mediacijai, parengtas 31 procesinis dokumentas ir 16 taikos sutarčių.

Pirminė teisinė pagalba – tai teisinė informacija, teisinės konsultacijos ir teisinio pobūdžio dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms rengimas, informacija dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo, patarimai dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka, veiksmai dėl taikaus ginčo išsprendimo ir taikos sutarties parengimo. Dėl nemokamos pirminės teisinės pagalbos gali kreiptis Panevėžio mieste gyvenamąją vietą deklaravę asmenys tel. (8 45) 501 364 arba atvykti konsultacijai į Savivaldybės priimamąjį 102 kabinetą. Pirminės teisinės pagalbos trukmė – ne ilgiau kaip viena valanda. Asmuo dėl pirminės teisinės pagalbos tuo pačiu klausimu gali kreiptis tik vieną kartą. Pirminė teisinė pagalba teikiama neatsižvelgiant į turimą asmens turtą ir gaunamas pajamas.

Antrinė teisinė pagalba – tai dokumentų rengimas, gynyba ir atstovavimas bylose, įskaitant vykdymo procesą, atstovavimas išankstinio ginčų sprendimo ne teisme atvejais, jeigu tokią tvarką nustato įstatymai ar teismo sprendimas. Antrinę teisinę pagalbą gali gauti piliečiai, kurių (šeimos) turtas ir metinės pajamos neviršija Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto asmens (šeimos) turto ir asmens pajamų lygio. Išimtys taikomos asmenims, kurie turi teisę gauti antrinę teisinę pagalbą, neatsižvelgiant į turtą ir pajamas (pvz. asmenims, kuriems paskirta socialinė pašalpa pagal piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą; stacionariose socialinės globos įstaigose išlaikomiems gyventojams; asmenims, kuriems nustatytas sunkaus neįgalumo lygis arba 0-25 procentų darbingumo lygis; asmenys pripažinti nukentėjusiaisiais ir kt.).

Nuo 2024 m. sausio 1 d. keitėsi valstybės garantuojamos teisinės pagalbos finansavimas ir taikomi pajamų normatyvai. Nebeliko antrojo lygio pajamų normatyvo ir 50 proc. valstybės finansuojamos antrinės teisinės pagalbos.

Šiuo metu valstybė finansuoja 100 proc. antrinės teisinės pagalbos išlaidų, kai asmens pajamos neviršija 6 688 Eur per metus, pridedant po 2 499,20 Eur už kiekvieną išlaikomą šeimos narį. Asmens (šeimos) turto lygis turi neviršyti turto vertės normatyvo, numatyto bendrai gyvenantiems asmenims. Daugiau informacijos ČIA. 

 

- Reklama -

Naujausi straipsniai