Panevėžio miesto savivaldybė pasirašė sutartį su UAB „Automatikos sistemos“, kitą
vasarą „Ekrano“ tvenkinio teritorijoje ketinančia įrengti batutų parką. Dabar ši bendrovė toje vietoje
eksploatuoja vandenlenčių parką. Tikimasi, kad verslininkams įgyvendinus planus „Ekrano“ marių
pakrantės bus patrauklesnės miesto bendruomenei ir svečiams.

Batutų parką kursiančiai įmonei teritorija leista naudotis 5 metus, esant poreikiui,
sutartis gali būti pratęsiama dar 2 metams. UAB „Automatikos sistemos“ įsipareigojo užtikrinti
teritorijos švarą ir tvarką, įrengti šiukšlių dėžes, aikštelę atliekų konteineriams ir biotualetams
pastatyti, laikytis sanitarijos ir higienos, saugumo reikalavimų. Kuriant batutų parką turės būti
išsaugoma bendra kraštovaizdžio struktūra ir estetinė vertė.

Print Friendly, PDF & Email