2024, balandžio 19, Penktadienis

Pedagogai vėl galės pretenduoti į finansinę paramą

Siekdama stiprinti miesto pedagogų bendruomenę Panevėžio miesto savivaldybė nuo 2018 m. įgyvendina jaunų specialistų pritraukimo į miesto ugdymo įstaigas ir pedagogų perkvalifikavimo programą. Čia numatytos profesijos prestižo kėlimo kryptys, priemonės ir veiklos.

Viena programos krypčių – dirbančių pedagogų kompetencijų tobulinimas ir karjeros sąlygų plėtra. Tad Panevėžio švietimo centras nuo birželio ketina imtis mokytojų ir mokyklų vadovų mentorystės – skatinti vadovus, mokytojus inicijuoti pokyčius, siekiant geresnių mokinių ugdymo rezultatų.

Dar viena programos kryptis – finansinė parama trūkstamų specialybių pedagogams. Jauni žmonės skatinami rinktis miestui trūkstamų dalykų pedagogines studijas iš dalies finansuojant jų studijas – Savivaldybė apmoka pusę mokesčio už mokslą, skiria 50 Eur kelionės išlaidoms sesijų metu. Savo ruožtu studentai įsipareigoja baigę studijas dirbti miesto švietimo įstaigose (terminas priklauso nuo studijoms gautos paramos).

Dar viena priemonė – vienkartinė 1000 Eur išmoka pedagogų persikėlimo išlaidoms iš dalies kompensuoti.

Švietimo ir jaunimo reikalų skyrius, atlikęs apklausą ugdymo įstaigose, skelbia trūkstamų pedagoginių specialistų, mokytojų sąrašą: prognozuojama, kad 2019-2020 mokslo metais reikės 1 fizikos, 4 matematikos, 2 anglų k., 2 lietuvių k. ir literatūros, 3 pradinio ugdymo, 1 specialiojo pedagogo, 9 ikimokyklinio ugdymo, 1 informacinių technologijų, 2 muzikos mokytojų, 6 psichologų.

Šių trūkstamų specialybių pedagogai galės kreiptis į Savivaldybę dėl dalinio studijų finansavimo/išmokos kelionės išlaidoms sesijų metu/vienkartinės išmokos persikėlimo išlaidoms.

2019 m. miesto biudžete programos įgyvendinimui numatyta 10 000 Eur, konkursas gauti finansinę paramą bus skelbiamas vasaros pabaigoje-rudens pradžioje.

2018 m. finansine parama pasinaudojo 7 žmonės. Studijų mokestis kompensuotas 4 Panevėžio kolegijos antrakursėms (ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas), kelionės išlaidos – 3 miesto lopšeliuose-darželiuose dirbančioms ir Šiaulių, Vilniaus universitetuose persikvalifikuojančioms pedagogėms.

- Reklama -

Naujausi straipsniai