Panevėžio rajono savivaldybės tarybos posėdyje patvirtintas atnaujintas seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašas. Svarbiausi pakeitimai susiję su seniūnaičių kadencija bei praplėstu kandidatuoti į seniūnaičius negalinčių asmenų sąrašu.

Keisti seniūnaičių rinkimo tvarką, patvirtinta 2016 m. gruodžio 22 d. Panevėžio rajono savivaldybės tarybos sprendimu, prireikė pasikeitus Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo kai kurioms nuostatoms, kurios įsigalioja nuo 2021 m. sausio 1 d.

Vienas iš naujos tvarkos seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkoje įrašytų punktų reglamentuoja, kad seniūnaičio kadencija gali trukti ilgiau negu 4 metus. Tokie atvejai galimi, jeigu seniūnaitis išrenkamas naujuose seniūnaičio rinkimuose likus ne daugiau kaip metams iki savivaldybės tarybos rinkimų, todėl artimiausiuose seniūnaičių rinkimuose toje seniūnaitijoje seniūnaitis nerenkamas ir tokio seniūnaičio kadencija trunka iki kitų seniūnaičių rinkimų, tai yra ilgiau negu 4 metus.

Kitas pakeitimas susijęs su praplėstu sąrašu asmenų, kurie negalės kandidatuoti į seniūnaičius. Iki šiol seniūnaičiu negalėjo būti renkamas savivaldybės tarybos narys, savivaldybės administracijos direktorius, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas.

Po 2021 m. sausio 1 d. organizuojant seniūnaičių rinkimus, kandidatuoti į seniūnaičius negalės ir savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, savivaldybės administracijos darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

Panevėžio rajono savivaldybėje yra 12 seniūnijų ir 66 seniūnaitijos, kurių gyventojų interesams atstovauja seniūnaičiai.

Print Friendly, PDF & Email